Обучения по дигитални компетентности и ключови умения стартират в края на октомври

Обучения по дигитални компетентности и ключови умения стартират в края на октомври. Министерство на труда и социалната политика ще даде старт на схемата “Умения” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). Новината беше съобщена от заместник-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова.

Обучения по дигитални компетентности и ключови умения стартират в края на октомвриСхемата “Умения”

Съгласно схема „Умения“ работодателите ще имат възможност да кандидатстват с проекти. Те могат да варират между 15 000 лева и 4 млн. лева, в зависимост от големината на предприятието. Средствата ще се отпускат за обучение на служителите на компаниите. Също така за обучение и наемане на безработни лица. Акцентът ще е поставен върху дигиталните компетентности и ключовите умения. Общата стойност на схемата „Умения“ е 30 милиона лева.

„Схемата ще бъде доста по-различна от всичко, което сме правили до момента. Ще дадем възможност за обучения по смисъла на Закона за професионалната квалификация с акцент върху дигиталните компетентности и ключовите умения, както и възможност за специфичен тип програми, които са характерни за определен сектор или производство“, уточни зам.-министър Русинова.

Тя изрази надежда, че за фирмите ще бъде атрактивна възможността да кандидатстват за обучение. Не само на собствения си персонал, но и на лица, които не са активни на пазара на труда. „Това ще реши едно от големите предизвикателства на пазара на труда – липсата на кадри и възможността хората, които работят в България, да получават по-високи доходи“, коментира Русинова.

ВИЖ още подробности за ИТ обучения, курсове и инициативи, които предоставят възможност за преквалификация