Ефективни обучения за учители иноватори в България

Учители от цялата страна ще могат да се включат през месец февруари 2020 г. в първите в България иновативни ефективни обучения насочени към съвременните модели на преподаване и добри образователни практики.

В резултат на обученията, учителите ще имат знания и умения за това, как се разработва публикация, как се създава електронно учителско портфолио, как се проектира иновативен урок и кои са ефективните STEM методи и модели в клас. Обученията имат продължителност 5 часа и се провеждат съгласно НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. издадена от министъра на образованието и науката за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Обучението „Разработване на публикация“ на 01 Февруари има за цел да запознае с правилата, как се разработва публикация и научна статия, какви са методите за научно проучване, къде може да се публикува статия.

Обучението „Електронно портфолио“ на 08 Февруари има за цел усвояване на практически знания, как се създава портфолио, какво включва иновативното електронно портфолио и как да се използва ефективно.

„Проектиране на иновативен урок“ на 15 Февруари е обучение, в което ще бъдат усвоени знания за използването на методи за проектиране на иновативен урок.

На 22-ри Февруари ще се проведе обучението „STEM методи и модели в клас“. Използването на STEM модели в клас води до по-високи образователни резултати. Какво е STEM и кои са ефективните STEAM модели? Обучението има за цел усвояване на съвременни практики за приложение на проектния подход в клас, интердисциплинарни методи за учене, използване на игровия елемент в STEM и други.

Всички участници ще получат сертификат. Не е необходима предварителна подготовка. Всички регистрирани учители ще получат потвърждение на мейла. Обученията се планират да се проведат в център Project Lab. Програмата и адресът на организацията домакин ще бъде пратена допълнително на всеки.

 СРОКЪТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ Е 30 Януари 2020

Повече информация на: https://edutechflag.eu/обучения