ИКТ специалистите

ИКТ специалистите в ЕС през 2016 г. са над 8 милиона

България е сред държавите с най-голям растеж на дела на ИКТ експерти от 2011 г. насам

ИКТ специалистите в ЕС през 2016 г. са над 8 милиона души. Това сочат данните от нов доклад на Евростат.

В Европейския съюз през 2016 г. 8.2 милиона души работят като ИКТ специалисти, като представляват 3,7% от общата заетост. През последните години както броят, така и делът на специалистите по ИКТ в общата заетост непрекъснато нарастват, за да се адаптират по-добре към един все по-дигитализиращ се свят, посочват от Евростат.

ИКТ специалистите

Тази професия в голяма степен се упражнява високообразовани хора (над 60% са с висше образование), предимно мъже (83,3%). Както писахме през април, България е страната с най-голям дял жени, работещи като ИКТ специалисти.

През 2016 г. 1 от 5 предприятия в ЕС (20%) са наели ИКТ специалисти. Въпреки това, 41% от предприятията, които набират или се опитаха да наемат специалисти по ИКТ, са срещнали затруднения при попълването на свободните работни места.

Най-висок е делът на ИКТ специалистите във Финландия и Швеция

През 2016 г. работещите в 3 държави-членки представляват половината от всички специалисти по ИКТ, наети в ЕС. Това са Обединеното кралство (1,6 млн. души), Германия (1,5 млн.) и Франция (1 млн).

В относително изражение най-висок дял на специалистите по ИКТ в общата заетост са регистрирани във Финландия (6,6%) и Швеция (6,3%), а Гърция регистрира най-нисък процент (1,4%)

В сравнение с 2011 г., абсолютният брой и делът на специалистите по ИКТ в общата заетост са се увеличили. България се класира на 2-ро място по този показател след Белгия.

Ако през 2011 г. ИКТ специалистите у нас са били 54 на 1000 души, то през 2016 г. вече са 80,9. Делът на ИКТ специалистите в общата заетост пък се е покачил за същия период от 1,8% до 2,7%, сочат данните на Евростат.

 

Сред другите тенденции от доклада са:

  • Най-голям дял на ИКТ специалистите с висше образование – Ирландия и Литва
  • Най-голям дял на ИКТ специалистите под 35 години – Малта, Латвия и Полша

Трудности при набирането на ИКТ специалистите

Данните сочат, че трудности при набирането на ИКТ специалисти се отчитат във всяка държава-членка. В ЕС през 2016 г. 41% от предприятията съобщават за трудно запълване на свободните работни места. Най – висок процент е регистриран в Чешката република (66%) и Словения (63%). Най-нисък този дял е в Испания (17%) и Гърция (28%).