Иновационен лагер за студенти и ученици през ноември

Иновационен лагер за студенти и ученици (12 клас) ще се състои през ноември. Това съобщават инициаторите на проявата – компанията Телелинк, JA Bulgaria, стейкхолдър на eSkills For Future и новото ѝ дъщерно дружество The Edge: R&BD

Иновационен лагер за студенти и ученици през ноември

Иновационен лагер – Telelink Learning Camp

Събитието ще се проведе на в рамките на два дни. На 24–25 ноември, 2018 г. в споделеното пространство за работа JA Startup Hambar в София Тех Парк.

Лагерът цели да насърчи младежите да генерират иновативни идеи за решаване на проблема с високото ниво на функционална неграмотност сред българските ученици. Този проблем  засяга много млади хора в училищна възраст у нас. Функционална неграмотност е неумението на учениците да намират, осмислят, преобразуват, представят информация и да намират решение на съществуващи проблеми.

Екипната инициатива е насочена към ученици последна година от професионални гимназии и студенти от различни специалности. По този начин ще могат да бъдат сформирани  мултифункционални екипи. 10 ментори от екипа на Телелинк ще подкрепят отборите и ще им помогнат в намирането на най-работещите решения.

Броят на участниците е ограничен, затова побързайте да се регистрирате.

Краен срок за заявки – 4 ноември.

Не е необходима предварителна подготовка от страна на участниците.

След процес на селекция на база мотивацията на кандидатствалите, 30 ученици и студенти ще бъдат поканени за участие в Иновационния лагер.

Организаторите планират да предложат за имплементиране тестово в училище от мрежата на JA Bulgaria, разработката на екипа победител, ако е подходяща за внедряване в образователния процес.

Още новини за инициативи и ИТ обучения