+359 2 946 1513, bait@bait.bg

IoT експерт

Интернет на нещата (Internet of Things) е сред най-бързо развиващите се и актуални теми в последните години. Какво представлява? Идеята е отделни физически устройства да се свържат посредством вградени в тях системи, софтуер, сензори и чрез взаимодействието между тях и автоматизацията да водят до удобства и улеснения в ежедневието на хората. Т. нар. „умни“ устройства включват домакински уреди, които контролираме отдалечено, лични „умни“ устройства (гривни, часовници, дрехи и облекло, дори автомобили), които могат да предават данни на потребителите онлайн. IoT вече е навлязъл и в далеч по-големи мащаби – напр. в машиностроенето или в градска среда с прилагане на контролиране на уличното осветление и др.

Какво прави IoT експертът?

Стремителното развитие на технологиите и нуждата от експерти, които да ги управляват, правят специализацията в тази област перспективна за кариерно развитие. Изработването на оптимално решение в IoT сферата започва със сложни анализи по процеса на изграждане на „умна“ система и интеграцията на разнообразни области като здравеопазването, битовите услуги, опазването на околната среда, автомобилната индустрия и т.н. Следваща стъпка е подборът на партньори, с които съвместно да се разработят и тестват конкретните приложения.

Какви умения трябва да притежава IoT експертът?

Важно е IoT експертите да имат познания в сфери като информационни технологии, хардуер,  телекомуникации. Изграждането на комплексни решения изисква задълбочени знания – от една страна върху най-разпространените компютърни езици –  Java, C, C++, Python, JavaScript и Go.

От друга, важен е и опитът в IT сферата, който предоставя следене най-новите технологични решения, с бърза адаптация към променящата се среда.

Каква заплата може да очаква IoT експертът?

По данни на PayScale средното годишно възнаграждение на експерт по Интернет на нещата в САЩ е $102 000.

Източници:

https://www.networkerstechnology.com/The-skills-it-takes-to-be-an-IoT-expert

http://techgenix.com/iot-career-skills/

https://www.networkerstechnology.com/The-skills-it-takes-to-be-an-IoT-expert

https://www.technative.io/becoming-an-iot-expert-does-the-future-workforce-have-what-it-takes/

https://www.payscale.com/research/US/Skill=Internet_of_Things_(IoT)/Salary

-> Вижте други ИТ професии

МРЕЖОВ ИНЖЕНЕР                              UX ДИЗАЙНЕР                            УЕБ РАЗРАБОТЧИК

УЧЕН ПО ДАННИТЕ     РАЗРАБОТЧИК МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ    РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТИ

АВТОР НА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ       ERP МЕНИДЖЪР             QA ИНЖЕНЕР 

ЕКСПЕРТ ПО МАШИННО САМООБУЧЕНИЕ

Pin It on Pinterest