Kids STEAM Аcademy стартира през ноември

Kids STEAM Аcademy стартира през ноември с 2 учебни курса, съобщават организаторите.

Обученията са предназначени за ученици и/или студенти с интереси в технологиите.

Учебните курсове към момента са два:

 • Състезателно блоково програмиране с Елица Цонева
 • Състезателна роботика с микроконтролери с Георги Германов

Kids STEAM academy стартира през ноември

Курсовете обхващат учебната година от октомври до юни месец и се провеждат веднъж седмично.

Какво включват курсовете ?

Модулите по състезателно програмиране при Елица Цонева е подходящ за деца от I до VII клас, които имат логическо мислене и/или художествени заложби.

Курсът включва подготовка за национални и международни състезания и обучение по :

 • Компютърно моделиране и блоково програмиране, но със сериозно надграждане на материала
 • Мултидисциплинарни знания по математика, английски език и др. предмети
 • Технологии: обучение по създаване и обработка на компютърна графика, създаване и обработка на звук, музика и др.
 • Създаване на творчески STEM и STEAM проекти – индивидуално или отборно
 • Лични презентационни умения: защита на проект пред публика и жури, онлайн представяния и презентации
 • Soft skills /гъвкави умения за работа в екип с екипни проекти и в състезателните отбори на национално и световно равнище

Модулите по състезателна роботика при Георги Германов са за ученици от V до XII клас . Подходящи са за любознателни ученици с интереси към технологиите и сглобяването на елементи. Курсът включва обучение по създаване и програмиране на състезателни роботи с Arduino и Raspberry pi.

То съчетава познания по:

 • Мултидисциплинарни познания по физика, математика, химия, информационни технологии, информатика и машинен дизайн
 • Създаване на авторски STEM проекти и проектна работа
 • Програмиране на езиците C и Python
 • 3D проектиране на авторски роботи на CAD софтуер
 • Принтиране на моделираните части за робота на 3D принтер
 • Практически умения по запояване платките на роботите и сглобяване на части, безопасна работа с инструменти за изрязване и др.
 • Лични презентационни умения: защита на проект пред публика и жури, онлайн защити и презентации
 • Soft skills /гъвкави умения за работа в екип с екипни проекти и отбори.

За записване на курсовете можете да се свържете с Kids STEAM academy.

Елица Цонева и Георги Германов са отличени за своите практики в конкурса на БАИТ „Дигитални новатори в образованието“.