Лятна DBA Академия 2018

Лятна DBA Академия 2018 набира кандидати

Лятна DBA Академия 2018 набира кандидати, съобщават организаторите от SQL Master Academy, стейкхолдър на eSkills For Future. Това е второто поредно издание на инициативата за интензивно безплатно обучение за подготовка на администратори на SQLServer бази данни.

Лятна DBA Академия 2018

Срокът за кандидатстване за безплатната Лятна DBA академия е до 30 април. Всеки желаещ да се включи в обученията, следва да попълни онлайн формата и да предостави автобиография и мотивационно писмо защо има интерес към квалификацията.

След като разгледа подадените кандидатури, екипът на SQL Master Academy ще направи първоначалната селекция от кандидати. Избраните ще получат покана за събеседване през май.

До 11 юни ще се състои и втората селекция на кандидатите. Ще бъдат избрани 12 кандидата за сформиране на групата за обучение и 4 резервни кандидата, в случай на отказ на някой от 12-те избрани след последната селекция.

Обучението в Лятна DBA Академия 2018 – през юли

Обучението ще се проведе в периода 2-25 юли 2018 и е базирано на 4 от курсовете на SQL Master Academy. Те са  адаптирани за интензивно обучение в специална за Лятната DBA Академия програма от 5 модула. Модулите са:

  • Windows и Active Directory за администратори на бази от данни;
  • Администриране на SQL Server;
  • Основи на разработването на решения в SQL Server локално и в облака;
  • Мониторинг и отстраняване на проблеми в SQL Server;
  • Нетехнически умения – управление на времето и задачите, работа в екип и други.

Всички модули ще бъдат проведени присъствено в учебната зала на SQL Master Academy в София.

Обучението ще бъде целодневно (9:00-17:00 ч.) от понеделник до петък и ще продължи общо 4 седмици. За да завършат, курсистите ще трябва да преминат успешно тестове за всеки отделен модул, както и финален тест.

Възможност за работа

Лятна DBA Академия 2018 дава препоръка за различни нива на компетентност.

  • Database Administrator – Студентът е показал среден резултат от текущите тестове над 95% и резултат на финалния практически тест над 95%. Студентът е показал умение за успешно поемане на отговорност в сложна ситуация, умение за решаване на проблеми и отлична комункация в екип.
  • Junior Database Administrator – Студентът е показал среден резултат от текущите тестове и финалния тест между 65% до 95%.
  • Internship Database administrator – Студентът е показал среден резултат от текущите тестове и финалния тест между 50% до 65%.

Курсистите, които успешно завършат Лятната DBA Академия, ще бъдат представени пред потенциални работодатели. Компаниите ще имат възможност да се запознаят с обучаемите и техните резултати и да им предложат работа. Над 150 кандидати се включиха е първото издание на безплатното обучение миналата година.

Още информация за обучения и ИТ събития