+359 2 946 1513, bait@bait.bg

Експерт по машинно самообучение

Машинно самообучение (ML, machine learning) е мястото, където се срещат математиката и програмирането. Тази дисциплина цели хората да накарат компютрите да дават решения, без преди това да са били специално програмирани.

Реализирани примери в тази посока вече са машинният превод, автономните автомобили, персонализираните реклами в социалните мрежи, идентификацията на фалшиви новини и др.

Какво прави експертът по машинно самообучение?

На първо място, експертът по машинно самообучение анализира голям обем данни, за да успее да формулира подходящо решение. Това става възможно чрез събиране на данните и извличането на знания от данни (data mining) чрез разкриване на различни зависимости и образци.

Впоследствие, в употреба влизат познанията по програмиране. Не са излишни познания по програмния език Python, който е най-често е в основата на науката за данните.Експертите създават математически модели и алгоритми, които се тестват до готовност.

По този начин, на база своите компетенции  и опит, ML инженерът създава нововъведение, което подпомага изкуствения интелект да функционира и да предоставя свои решения.

Какви умения трябва да притежава експертът по машинно самообучение?

Експертът на тази позиция е необходимо да притежава богат набор от знания – както математически, така и по програмиране. Задължителни за позицията са добри познания по математика – в областта на статистиката и вероятностите. Също така и опитът с алгоритми за регресия и класификация.

Аналитичното мислене и уменията за работа с данни също са неделима част от квалификацията на специалистите в тази област.

Каква заплата може да очаква експертът по машинно самообучение?

По данни от Payscale инженерът по машинно самообучение получава средна заплата от £49,138 (€ 57,316), което е почти 2 пъти повече от разработчика на приложения.

Източници:

https://blog.udacity.com/2016/04/5-skills-you-need-to-become-a-machine-learning-engineer.html

https://softuni.bg/trainings/1890/machine-learning-february-2018/open

https://www.payscale.com/research/UK/Job=Machine_Learning_Engineer/Salary

-> Вижте други ИТ професии

МРЕЖОВ ИНЖЕНЕР                              UX ДИЗАЙНЕР                            УЕБ РАЗРАБОТЧИК

УЧЕН ПО ДАННИТЕ           РАЗРАБОТЧИК МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ            РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТИ

ERP МЕНИДЖЪР                    QA ИНЖЕНЕР

Pin It on Pinterest