Поне 40% STEM занимания по интереси в училищата

Поне 40% STEM занимания по интереси трябва да имат децата в училище. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев във връзка с промени в нормативни актове, свързани с извънкласните занимания в държавните и общински училища. За тях в бюджета са предвидени 25 млн. лева за следващата календарна година.

Поне 40 % от заниманията по интереси на учениците ще са в областта на STEM

Снимка: МОН

Целта

е да се провокира ранния интерес на учениците STEM – математика, природни науки, техника и технологии. Също така да се задълбочи придобиването на компетентности извън задължителната общообразователна подготовка.

В рамките на заниманията по интереси има възможност за повече индивидуална работа с децата и за развитие на техните таланти. Така от ранна възраст и по интересен начин ще се провокира интерес към информационните технологии и инженерните науки. Това е възможност и за ранно кариерно ориентиране в тези професионални направления, които страдат от недостиг на специалисти.

Ще бъдат финансирани и дейности по интереси и областта на спорта, изкуствата и културата, в здравното и екологичното образование.

Записване за заниманията

Сформирането на групи ще става чрез информационна система. В нея ще се регистрират всички доставчици на дейности по интереси, а учениците ще избират в кои да се включат.

Дейностите ще се организират най-вече от учители, но възможност аз това ще имат и външни юридически и физически лица, както и общините.

„Ще насърчаваме всички технически професионални направления. Най-сериозен ще е недостигът на места за специалисти с такива компетентност. Очакваме най-голяма загуба на добавена стойност за обществото и икономиката, ако не осигурим такива кадри“. Това посочи министър Вълчев. По думите му за следващата година за професионалните гимназии ще има повече средства – за защитените специалности и за тези с очакван недостиг на пазара на труда.

Вижте актуална информация за обучения и инициативи с ИТ насоченост