Нужни умения за успех през 2020 г.

2020 г. не е толкова далеч. Обърнахте ли внимание на промените, които се случват на работното ви място и как те ви засягат? Как се разви Вашата длъжност в последните пет години? Смятате ли, че сте квалифицирани за работните места на бъдещето? Знаете ли дори какви са тези работни места?

Световният икономически форум посочва, че имате нужда от следните 10 умения, за да сте конкурентни на трудовия пазар през 2020 г .:

 • Комплексно разрешаване на проблеми.
 • Критично мислене.
 • Креативност.
 • Управление на хората.
 • Координация с другите.
 • Емоционална интелигентност.
 • Способност за преценка и вземане на решения.
 • Ориентация към услуги.
 • Способност за водене на преговори.
 • Когнитивна гъвкавост.

Десетте умения в този списък имат смисъл за времето, в което живеем. Но те са достатъчни, за да сте успешни? Това пита Авил Блекфорд в статия във Форбс.

Нужни умения за успех през 2020 г.

Марти Ноймаер

Авторката посочва, че още през 2014 г. Марти Ноймаер говори за Правилата на гения. Той дефинира 4 вида работа:

 • Творческа: уникална, въображаема, необичайна и автономна;
 • Специализирана: стандартизирана, движена от таланта, професионална и фокусирана.
 • Рутинна: взаимозаменяема, рутинна, външни и управлявани.
 • Роботизирана: алгоритмична, компютъризирана, ефективен и закупувана.

От тях бихте искали да се съсредоточите върху творческата работа. Защото в този случай е вероятно ще останете на работа. Всеки служител може да бъде креативен в работата си. В речта си Ноймаер посочва още:

„Важно е да продължаваме да учим. Други не могат да дублират или да възпроизведат оригиналната Ви работа. Ако искате да сте оригинални, трябва да станете изобретател и да изградите основата на структурата на Вашето изобретение от самото начало.“

Алвин Тофлър

Може би сте започнали да осъзнавате, че ще имате нужда от доста повече от десетте умения, изброени по-рано. Алвин Тофлър преди време посочи:

„Неграмотните от 21-ви век няма да бъдат онези, които не могат да четат и пишат, а онези, които не могат да учат, да се отучат и пак да се научат“.

В някои случаи повторното научаване може да адапатира Вашите знания към новата реалност.

Да вземем, например, мобилните телефони. Когато се появиха, бяха използвани единствено като комуникационни устройства. След различни процеси в последните години смартфоните ни са миникомпютри. И хората трябваше да се научат отново как да използват телефоните си.

По отношение на работата, ще трябва да адаптирате някои от Вашите умения към бъдещите длъжности. Също и ще трябва да усвоите нови умения. Ето и някои

допълнителни умения, от които ще се нуждаете, за да успеете през 2020 г. според Авил Блекфорд:

Научете как да учите

Тъй като уменията постоянно се променят, трябва да се научите как да учите. Тази концепция е толкова важна, че има дори специални онлайн курсове по въпроса.

Бързо и интелигентно четене

Не спирайте да четете. Тъй като непрекъснатото обучение трябва да бъде част от живота Ви и трябва да научите как да четете, при това интелигентно.

Водене на бележки

Воденето на бележки е форма на учене и има изкуство към него. То също води директно до следващото умение в списъка.

Анализиране на информацията

Когато си водите добри и подробни бележки, можете да ги прегледате, за да изберете най-големите идеи, да разберете и да осмислите информацията.

Откриване на модели и тенденции

Комбинирайте идеи от различните книги, които сте чели. По този начин може да забележите идеи и тенденции. Красотата на технологията е, че можете да копирате и поставяте, да премествате блокове от текст наоколо и да групирате информацията по различен начин, като Ви дава нова перспектива.

Общуване – писмено и устно

Дори и с много различни книги, можете да съчетавате идеи, които изглеждат несвързани. Трябва да умеете да презентирате новосъздадените си идеи на подходящите хора, които могат да Ви помогнат да ги оформите и приложите.

Разбиране и използване на технологиите

Технологиите се променя с безпрецедентно темпо. Така че е задължително да я разбирате и да се придържате към нея. Понякога е по-добре да четете статии в уважавани технологични списания, тъй като книгите по някои теми остаряват бързо.

Културното съзнание и чувствителността

Работните места стават глобализирани и трябва да се научим как да общуваме с различните от нас. Има много страхове и маргинализирани групи. Представете си как биха се развили нещата, ако сте проучвали книги, насочени към други хора и култури. Запознавайте се с нови неща и четете книги, за да разбирате и други, различни преживявания.

Още актуална информация, за да справяте с предизвикателствата на дигитализацията, вижте тук