Обучения за ИТ кариера организира МОН за втора година

Обучения за ИТ кариера стартират за втора поредна година. Това съобщават от Министерството на образованието и науката (МОН).

Обучения за ИТ кариера организира МОН за втора година

Обучения за ИТ кариера

Курсовете по професията „Приложен програмист“ по Национална програма „Обучение за ИТ кариера“ ще се провеждат в изградените пет IT- центъра. Те се намират в София, Бургас, Пловдив, Русе и Правец.

От програмата могат да се възползват всички настоящи десетокласници, които не се обучават в паралелка за придобиване на професионална квалификация по професия от ПН „Компютърни науки“.  Те могат да започнат своя 3-годишен курс на обучение през ноември и да го приключат едновременно със завършване на средното си образование.

Обучението е безплатно

и е в рамките на 320 часа годишно през всяка от трите години, като част от него ще се провежда онлайн. Лекциите и упражненията са в събота и неделя. Във всеки център могат да кандидатстват не само местни ученици, а и десетокласници от съседните общини и области. На всеки одобрен курсант от по-далечно място ще се поемат разходите за път и храна.

Сформирането на групите от ученици от Х клас ще се осъществи след входящ тест за допускане за обучение. Преди това всички кандидати трябва да се регистрират за включване в националната програма на  адрес: https://it-kariera.mon.bg/e-learning/ .

Срокът за регистрация е до 16.00 часа на 5 октомври.

Входящият тест за регистрираните кандидати ще се проведе на 14 октомври.

Национална програма „Обучение за ИТ кариера“

Обученията се провеждат в 5 IT центъра за софтуерно обучение:

  • в София – към Технологично училище „Електронни системи“ и Технически Университет – София,
  • Правец – към Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, град Правец и Технически университет – София,
  • Русе – към Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ – Русе, и Русенски университет „Ангел Кънчев“,
  • Пловдив – към МГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,
  • Бургас – към Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ –  Бургас.

 

Партньори в Националната програма са браншови организации и фирми от ИТ сектора: Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ), Българската аутсорсинг асоциация и Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии (ИКТ Клъстер).

Подробности за още възможности за ИТ обучения