Стартира кандидатстването за тренировъчен лагер RISE

Стартира кандидатстването за тренировъчен лагер RISE. Тримесечната пилотна програма се организира „Немечек“ България.

Стартира кандидатстването за тренировъчен лагер RISE

Пилотното издание на RISE започва на 13 март 2023 г., като участието ще бъде безплатно. Програмата е високо интензивна и покрива 16 технологични теми. Извън техническата подготовка основният приоритет на организаторите е в този кратък срок участниците да получат стабилна основа. По този начин ще могат да започнат работа по реални проекти в работна среда. Това включва да развият критично мислене, умения за разрешаване на проблеми, адаптивност спрямо технологиите, прилагане на фундаменталните принципи, самостоятелност, но и работа в екип.

Как да се включите

Кандидатстването е отворено до 20 февруари

Първата стъпка е регистрация по документи.

Във втората фаза, между 22 и 24 февруари, записалите се ще преминат през демонстрация на принципа на работа на RISE програмата – три лекции, след всяка от които ще трябва да представят решения на поставени задачи. Успешно преминалите ще бъдат поканени на интервю.

Финално одобрените кандидати за първия випуск на RISE ще бъдат обявени след 3 март.

Обучението ще се провежда присъствено в офиса на организаторите Немечек България в София. Ангажиментът на участниците ще е между 4 и 6 часа през работните дни. Ежедневно ще бъдат поставяни конкретни задачи за изпълнение, по които ще се дава индивидуална обратна връзка. При успешно завършване участниците ще могат директно да продължат работа на Junior позиция в компанията.

Още възможности за обучения ТУК