Стотици деца участваха в уроци по програмиране и роботика в Русе

Стотици деца участваха в уроци по програмиране и роботика в Русе. Това отчитат организаторите на проекта „Игра на кодове” след неговото приключване.

Стотици деца участваха в уроци по програмиране и роботика в Русе

Игра на кодове

Инициативата на сдружение „Европейски инициативи без граници“ предвиждаше лекции по програмиране за деца. Проектът е финансиран по програма „Знание и растеж“. Oсъществява se от Фондация „Русе – град на свободния дух“, с подкрепата на Фондация „Еконт“.

Начало на работилниците беше поставено на 3 декември 2018 г. Събитието беше насочено към деца на възраст от 8 до 16 години.

Всяка лекция беше с времетраене 60 мин. и включваше кратка теоретична подготовка, програмиране на робот, кодиране на micro:bit платка, основни термини в програмирането, игри и много изненади.

Резултати

Интересът към проект „Игра на кодове“  беше много голям и още първите дни бяха заети всички 10 лекции. По решение на организаторите, се проведоха допълнително 2 лекции, за да се отговори на желанието за участие от страна на родители, ученици, учители и училищно ръководство.

Работилниците по програмиране се осъществиха на място в училищата, в удобно време за ученици и учители, съобразено с учебния план.

Проектът обхвана повече от 250 ученици. Те са от различни класове, от училищата СУ „Йордан Йовков“, ОУ „Иван Вазов“, ОУ „ Отец Паисий“, СУ „Възраждане“, ОУ „Васил Априлов“.

Благодарение на проект “Игра на кодове“, аудиторията се впусна в невероятно приключение, което изследва същността на програмирането, навигирайки малък робот. Проектът е съобразен с уникалния стил на всяко дете да учи, като използва играта и забавлението като инструменти да повиши разбирането и усвояването на нова знания. Създаването на страст към науката, новите знания, програмирането, кодирането и роботиката е основната цел на „Игра на кодове“.

Община Русе се утвърди в последните години като един от най-бързоразвиващите се региони у нас. Още в началото на 2018 г.

кметът Пламен Стоилов в специално интервю

за eSkills For Future посочи амбициозната цел – до 2025 г. Русе да се утвърди като град на знанието и иновациите в контекста на стратегическата визия на Европейския съюз за стимулиране на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

 

Още новини за други ИКТ инициативи