10 стипендии за студенти по компютърни науки с увреждания

10 стипендии за студенти с увреждания, които следват компютърни науки или свързана с тях област, ще бъдат предоставени от Google. Инициативата се осъществява в партньорство с неправителствената организация EmployAbility.

10 стипендии за студенти по компютърни науки с увреждания

Кой може да участва – правила и срокове

Компанията предвижда да предостави 10 стипендии на стойност 7000 евро за студенти с увреждания. Младежите трябва да се обучават в специалности, свързани с компютърни науки в европейски университети,

Става дума за специалности като компютърни науки, компютърно инженерство, информатика или свързани технически специалности (напр. софтуерно инженерство, електротехника със силно застъпени компютърни науки),

Студентите по строително инженерство, машинно или индустриално инженерство и  Информационни системи за управление не се допускат до кандидатстване в процедурата.

Инициативата е отворена за кандидатстване за млади хора, навършили 18 г. /към 17 септември 2018г./. Условието е кандидатите да бъдат записани в пълен или непълен курс на обучение за учебната 2018-2019 година. Също така да имат намерение да бъдат записани или приети за студенти в пълен или непълен курс на обучение в европейски университет за учебната 2019-2020 година.

Възможността остава

активна

до 6 декември 2018 г. за младежи от европейските държави и Израел.

Няма такси за кандидатстване. Всички желаещи следва да попълнят онлайн формуляра и да приложат сканирана другата необходима документация.

Сред тях са автобиография, академични справки , препоръка от преподавател/супервайзор и 3 кратки есета, в които кандидатите да опишат интереса си към компютърните науки и др.

Регламент – жури

Кандидатурите ще бъдат оценявани от жури на Google, като ще се спазват следните критерии:

  • демонстрация на страст към компютърните науки,
  • академични постижения и
  • демонстрация на лидерски умения.

10-те най-добре представили се кандидати ще получат стипендии в размер на 7000 евро, които ще могат да изразходват за такси, учебници и необходима техника за обучението им.

 

Актуална информация за ИТ събития следете тук