Третото издание на “ Study iT First" стартира

Стартира третото издание на “Study iT First”, което ще подкрепи още 10 първокурсници

Rate this post

Стартира третото издание на “Study iT First”. Стипендиантската програма се реализира от SAP Labs България в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ).

Кой може да кандидатства?

Стипендиантската програма “Study iT First” е отворена за студенти 1-ви курс в ИТ специалност във висше учебно заведение в България, редовно обучение.

Защо да се включите?

  1. Подпомагате следването си с месечна стипендия в размер на 400 лв. за една академична година.
  2. Придобивате ключови ИТ знания, умения и работни практики в корпоративна среда между 4 и 6 часа седмично в офиса на компанията със съдействието на личен ментор, специалист в сферата на софтуерната разработка.
  3. Получавате възможност да стартирате професионалната си кариера в SAP Labs България по време на лятната ваканция между първи и втори курс.

Как да кандидатствате?

Желаещите да се включат следва да изпратят на e-mail konkurs@wcif-bg.org в срок до 9 октомври 2017 г.:

  • Формуляр за кандидатстване и декларация към него, които можете да свалите от сайта на ФРГИ;
  • Сканиран документ (уверение) за записана текуща учебна година, в което е вписана формата на обучение – редовно обучение и държавна поръчка;
  • Принт скрийн на оценките от приемния изпит или сканирана диплома за средно образование за кандидатите, приети с оценка от матура;

Кандидатите за стипендия, които бъдат одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю в срок до 3 ноември. Одобрените за получаване на стипендия ще бъдат уведомени в срок до 10 ноември.

 

Стипендиантската програма “Study iT First”  е насочена към първокурсници в ИТ специалности на всички български университети. Програмата има за цел да подкрепи мотивирани млади хора на ранен етап от тяхното обучение в бакалавърска степен, както и да улесни успешното им професионално развитие и реализация чрез консултиране, менторинг и възможност за стаж по специалността.

Програмата се провежда за трета поредна година, като до момента са подкрепени 25 студенти. Целта е да се фокусират върху академичното си образование и да придобият нови знания и умения в областта на софтуерната разработка.

SAP Labs България са стейкхолдър на инициативата eSkills For Furure. Kомпанията провежда редица образователни инициативи – школа по програмиране за ученици, работилници по време на Европейската седмица на програмирането, фестивал по роботика и др.

Подробности за тази и други ИТ инициативи можете да намерите тук.