The Code – ново предизвикателство за ученици

The Code е новото предизвикателство за ученици в 7 и 8 клас в София с интерес към дигитален маркетинг и електронна търговия. Това съобщават от oбразователната организация JA България, стейкхолдър на eSkills for Future.

The Code

Пилотното издание на “The Code” цели да ориентира и въведе младежите в България в професиите от сферата на дигиталния маркетинг и електронната търговия.

The Code ще стартира през март. Предвижда се провеждане на иновационни лагери за ученици от 7-ми и 8-ми клас от столични училища. Желанието на организаторите е да въвлекат като съмишленици лидери-учители, за които изграждането на предприемачески начин на мислене и поведение у младите хора е приоритет.

Как да участвам?

Ако искате Вашето училище да се нареди сред най-проактивните и да сте сред първите одобрени, вижте как да се включите.

Участието в конкурса се извършва чрез попълване от учител или директор/заместник директор на регистрационния формуляр в срок до 1 февруари 2019 г.

Какво предстои?

Организаторите ще изберат пилотни 5 училища. В тях ще се проведат еднодневни събития – иновационни лагери по модела на JA. Иновационният лагер е съчетание между теория и практика и работи по модела учене чрез правене. Първоначално на учениците ще бъде представена теоретичната рамка на темата. По-късно през деня те ще получат възможност да работят в отбори.

Предвижда се иновационните лагери да се проведат между 14 март и 4 април 2019 г. Участниците във всеки иновационен лагер ще са 35 – 55 ученици от 7 и 8 клас от едно училище.

В следващите 5-7 седмици отборите ще имат време за разработване и финализиране на идеите. Учениците ще могат да работят дистанционно с менторите. Предстои и изготвяне на финални видео-презентации с които учениците ще кандидатстват за класиране за финалното събитие “The Rise Up Challenge”.

През месец май жури ще избере до 10 финалисти на база кратко представяне на идеите с 1.30 мин. видео и ще ги покани на специално събитие в София, за представянето им.

На финалното събитие участниците ще направят презентации пред жури. За най-добрите идеи и разработки са предвидени и награди.

Подробности за професиите на бъдещето вижте тук