Обучението за „Приложен програмист“ започва за 3-а поредна година

Обучението за „Приложен програмист“ стартира за трета поредна година, съобщават от Министерството на образованието и науката /МОН/.

„Приложен програмист“

Обучението за „Приложен програмист“ започва за 3-а поредна година

Право да кандидатстват имат десетокласници, които не се обучават за придобиване на квалификация по професия от направление „Компютърни науки“.

Подготовката, която е по тригодишна програма, се провежда в извънучебно време. Учениците ще се научат да работят с различни операционни системи, езици за програмиране (алгоритмични езици). Също така да използват софтуерни инструменти като интегрирани среди за разработка, инструменти за моделиране, контрол на изходния код и на конфигурациите, системи за автоматизирано асемблиране (build) и автоматизирано тестване. Ще познават и могат да прилагат основните видове алгоритми, структури от данни и начини за добра организация на програмния код. Обучаващите се ще могат да инсталират, конфигурират и администрират необходимия приложен софтуер за работа според изискванията на клиента. Обучението предвижда и умения за тестване и внедряване на приложения.

Как да се включиш?

Желаещите да се включат могат кандидатстват като попълнят онлайн формуляра до 10 октомври 2019 г.

В периода между 11 и 16 октомври учениците ще получат парола за достъп до приемния тест на посочения при кандидатстването e-mail. Изпитът представлява тест с определен брой въпроси за проверка на общата компетентност на кандидата и мотивацията му да участва в програмата.

Входящият тест ще се проведе на 20 октомври 2019 г. от 10.00 ч. и е с продължителност два часа. За тези, които не успеят да се включат на тази дата, е определена втора резервна дата – 27 октомври. Има възможност желаещите да решат теста и втори път, независимо, че са участвали на предната дата. В този случай за участие в класирането за включване в програмата ще се взима по-високия резултат.

След завършване на обучението включените в програмата биха могли да започнат работа в софтуерни компании. Nе се изключва възможността това да стане още докато са в XII клас.

„Обучение за ИТ кариера“

Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ стартира през 2017 г., в партньорство с браншовите организации и фирми от ИТ сектора. Учениците, които през 2017-2018, вече 12 клас, тази година те имаха лятна практика на конкретно работно място. В момента се провежда обучение на различни места по Модул 10 „Алгоритми и структури от данни“ с учениците от 12 клас (първи випуск) и по Модул 5 „Обектно ориентирано програмиране“ с учениците от 11 клас (втори випуск).

Обучението се извършва в 5 центъра, обособени към професионални гимназии, в които разполагат с материално-техническа база. То се подпомага от 5 центъра, обособени към Професионална гимназия по компютърни технологии и системи в град Правец и Технически университет в София, Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ в Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“; МГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, към Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас и Технологично училище „Електронни системи“ и Технически университет в София.