Уроци за развиване на уменията на 21. век разработват учители

Уроци за развиване на уменията на 21. век разработват учители. Това съобщават от  Националния център за безопасен интернет. Те организираха Втората национална конференция за учители за развиване на дигитално-медийната грамотност на учениците.

Конференцията

Над 90 преподаватели от 34 населени места се включиха в методическо-практическата конференция. Проявата беше на тема „Холистичен модел за развиване на дигитално медийната грамотност на учениците на базата на учебните програми и съдържание“.

Събитието се проведе от 22 до 24 ноември във Велико Търново. Това е втората подобна конференция след миналогодишната. През 2018 г. събитието беше с фокус „Как да преподаваме медийна грамотност в училище – методи и практики“.

От 93-ма учители 23-ма са от начален етап (1-4 клас), 27 от прогимназиален етап (5-8 клас) и 43 – от гимназиален етап (8-12 клас).

В рамките на 3 дни учителите имаха възможност да се запознаят с предимствата, проблемите и реалностите на дигиталното поколение. Бяха обсъдени и ролята на образователната система и връзката училище-семейство.

Уроци за развиване на уменията на 21. век разработват учители

Уроци за развиване на уменията на 21. век

Основната тема на конференцията беше дигитално-медийната грамотност на учениците. Развиването на ключовите умения на 21 век следва да се случва по време на всички образователни етапи. Беше представена методика за развитие на дигитално-медийната грамотност “Начално образование в дигиталната епоха – наръчник на учителя“. Тя е разработена от екипа на Националния център за безопасен интернет заедно с начални учители на базата на учебните програми и учебното съдържание от 1. до 4. клас. Наръчникът цели да предложи метод, чрез който уменията на 21. век могат да се интегрират в ежедневната практика на учителите в рамките на съществуващите учебни програми и съдържание.

Участниците имаха възможност да се включат в различни, интерактивни работилници според предмета и етапа на преподаване. По време на тези работилници те се фокусираха върху ключовите компетентности, по които биха искали да работят със своите ученици. Също така,  как да ги интегрират най-добре посредством използването на подходящи методи и подходи в съответствие със стандартизираното учебно съдържание.

Всички учители изработиха уроци както по предмета, по който преподават, така и комбинирани уроци с техните колеги. В същото време взеха предвид междупредметните връзки, предложени от МОН в учебните програми. Беше изтъкнато, че за постигането на задълбочени и дългосрочни резултати е необходимо тези принципи на преподаване да се прилагат системно по време на целият учебен процес. Също така, чрез различни инициативи и дейности да се приобщават и семействата към развиването на уменията на 21. век у децата.

Още информация за още ИТ обучения и инициативи, посветени на уменията на 21. век.