Още летни курсове за тийнейджъри в Русе

Още летни курсове за тийнейджъри в Русе ще провеждат от сдружение Startup Factory, поради засиления интерес от страна на участниците в предишни обучения и родители.

Още летни курсове за тийнейджъри в Русе

Целта на заниманията е да развият творческия потенциал на младежите и да осмислят свободното им време през лятото.

Курс по дигитално рисуване

Курсът е с лектор Петя Бонева и ще се проведе в периода 5 – 9 август  2019.

Обучението има за цел да подобри визуалната култура на младежите и помогне да представят идеите си чрез съвременни софтуерни продукти. Дизайнерката Петя Бонева ще запознае участниците с известни автори и техните стилове в дигиталната сфера. Участниците ще получат познания за основни инструменти в програмите Adobe Photoshop и Clip Studio Paint Pro и как да подготвят завършените творби за представяне в интернет пространството.

Линк за регистрация за обучението

Курс – въведение в икономиката и бизнеса „Предприемачът като откривател“

Лектори на обучението, планирано за 21 – 25 август 2019, са Мирияна Митева и Весислав Илиев.

По време на курса ще бъдат разгледани основните икономически принципи. Също така и  факторите за успех на всяко едно бизнес начинание. Учебният процес е интерактивен и забавен и се базира главно на използването на казуси, игри, примери и дискусии.

Всеки един от уроците разглежда поведението на хората, което лежи в основата на икономиката като наука, изучаваща човешкото действие. Курсът е адаптиран за ученици в гимназиална възраст 13-19 години.

„Предприемачът като откривател“ е особено подходящ за младежите, които търсят алтернативна среда за изграждане на бизнес умения извън традиционната образователна система.

Основни теми са финансовата грамотност, обучението в основите на икономиката, предприемачеството и предприемчивостта като съвкупност от ценности като страст, мотивация и креативно мислене.

За Startup Factory

След успешната организация на първите хакатони и безплатни курсове по програмиране в Русе, Сдружение Startup Factory превръща в свой приоритет ранното развитие на дигитални и технически умения на ученици. Целта им е да направят информационните технологии достъпни и атрактивни на деца и юноши, като им предоставят първоначалните насоки и ресурси. С

лед това ще бъдем до тях и ще ги подкрепяме в усилията им да станат успешни млади хора с дигитални професии – дизайнери, програмисти, онлайн маркетинг експерти, мениджъри на проекти и всичко друго, което си изберат. Вече имаме първите успешни истории на завършили ученици, които започнаха работа в ИТ компании на начално ниво.

Още информация за възможности за преквалификация и ИТ обучения