Стартира ежегодна национална класация за дигитални учителски блог решения Digital-Teach Blogs BG

Европейската рамка за дигитални компетенции на учителите в Европа (European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu) описва, какво означава учителите да бъдат цифрово компетентни. Тя предоставя обща референтна рамка в подкрепа на развитието на специфични за образованието цифрови компетенции в Европа.

В отговор на Европейската рамка за дигитални компетенции на учителите в Европа, националната класация за дигитални учителски блог решения Digital-Teach Blogs BG има за цел  споделянето на знания сред образоватeлните общности в България. В класацията могат да участват учители, индивидуaлно или в екип, от училища в страната и от български училища в чужбина. Може да се участва само с един блог. Мотото на инициативата е “Empower Digitally Shared Knowledge Power”.

Регистрацията е отворена и ще продължи до 30-ти Октомври 2020.

До 10-ти Ноември 2020 г., жури ще оценява решенията, които отговарят на критериите: иновативност (25 т.), дизайн (15 т.), съдържание и структуриране (25 т.), регулярност и целенасоченост на публикациите (35 т.).

От 10 Ноември до 10 Декември, най-добрите блогове ще се обявят за гласуване от образователните общности в България. Всеки ще може да гласува! Категориите на най-добрите дигитални учителски блог решения, за които ще гласуват всички са:

  • Хоризонт в образованието.
  • Идентичност в образователните практики.
  • Модерна педагогика и дигитализация.
  • Общност, култура и символи.
  • Учителят личност.

Наградите ще бъдат обявени дни преди крайния срок за участие, който е 30-ти Октомври 2020. Повече информация: https://edutechflag.eu/teachers-best-blogs

За въпроси: info@edutechflag.eu ФБ: @ /EduTechFlag