Скочете смело в приключението “ERP мениджър”

Мария Савова е част от екипа на Мания Тийм от 3 години

Мария Манева за професията ERP мениджър

Магистър съм по счетоводство, но винаги съм имала голям интерес към информационните технологии и преди 10 години намерих призванието си във внедряването на ERP системи. През 2015 г. открих възможност да развия натрупаните до момента практически умения чрез първата в България магистратура по “Бизнес анализ и ERP системи”*. По този начин получих доверието да бъда мениджър на проекта по внедряване на ERP система във всички компании от групата на Мания и да имам водеща роля при избора на подходяща система и анализа и дизайна на процесите – една сбъдната моя мечта.

Мания Тийм са фирми е с изцяло българска собственост. Дейността им е събиране, сортиране и търговия с дрехи втора употреба в България, САЩ и Канада.

 

Кои са важните качества на успешния ERP мениджър?

На първо място отлично познаване на бизнес процесите във компанията. Също така умение за баланс между интересите на различните звена във фирмата, търпение и много упоритост.

Как ERP мениджърът може да допринесе максимална полза на предприятието?

Основната задача на ERP мениджъра е да гарантира осигуряването на навременна и точна информация за бизнеса, която да позволи на мениджмънта да взема бързи и качествени управленски решения. Едновременно с това, избирането и внедряването на подходяща ERP система в предприятието подобрява организацията. Също така дава възможност за ясно дефиниране на отговорностите и функциите по отдели. Също така позволява контрол и точно измерване на труда на всеки един служител. ERP системата подобрява комуникацията между отделите. Не на последно място, осигурява интегрираност на информацията и ефективност на оперативната дейност.

Ползата за предприятието е в оптимизирането на всички бизнес процеси. Води също до автоматизиране на рутинните задачи и осигурява време за творчески, креативни и аналитични дейности.

Как минава един твой ден?

Всеки един мой ден е различен и динамичен и точно в това е красотата на тази професия, която съм избрала. В зависимост от текущите проекти срещите и разговорите ми в едни дни са свързани с анализ на нуждите от бизнес информация на топ мениджърите. В други – с навлизане в детайли на проблемите на оперативните потребители, които генерират информация на най-ниско ниво и изискват удобство и бързо действие при ежедневната си работа. Някои дни посвещавам на глобално дефиниране и дизайн на процесите в ERP системата с помощта на най-добрите консултанти, професионалисти от ИТ бранша.

Какви са препоръките ти към младите хора, които се колебаят дали ERP мениджър е професията за тях?

Ако търсят ежедневни предизвикателства, динамика и възможност за навлизане в детайли в различни бизнеси и дейности. Ако искат работата им да бъде творческа и да съчетава най-доброто от използването на технологиите и едновременно с това комуникацията с хората, да не се колебаят, а да скочат смело в приключението “ERP мениджър”. Удовлетворението в края на всеки един завършен проект си струва вложената енергия и усилия.

Ще изчезне ли нуждата от човешка преценка с автоматизирането на процесите в бизнеса?

Всеки бизнес е различен и специфичен. Решенията за управлението му са базирани на множество обективни и субективни фактори, които само човек с опит и познания за конкретната дейност може да вземе. Вярвам, че автоматизирането на бизнес процесите ще даде много по-детайлна и структурирана аналитична информация на мениджърите. На тази база ще се вземат обосновани, бързи, точни и адекватни решения. Автоматизирането също така ще намали многократното регистриране на една и съща информация за различни справки и цели от различни служители. Но водещата роля в бизнеса винаги ще бъде тази на професионалиста със знания и опит и неговата човешка преценка на база данните за собствената компания и пазара като цяло.

*Първата в България магистратура по “Бизнес анализ и ERP системи” се провежда във ВУЗФ, съвместно с ERP Academy

 

-> Прочетете подробности за предизвикателствата пред професията ERP мениджър