Български студенти и докторанти могат да кандидатстват за обучение на ЕКА и НАСА

Български студенти и докторанти имат възможност да участват в обучение „Наблюдение на Земята от оптични и радарни сензори за екологични приложения с акцент върху земеделието“.  Тренингът ще се проведе в периода 20-24 юни 2019 г.,  в Нови Сад, Сърбия, съобщават от Министерство на икономиката

Обучението

Български студенти и докторанти могат да кандидатстват за обучение на ЕКА и НАСА

Целта на серията курсове е да разпространят изследователски методи и технологии. Обученията ще проведат теоретични и практически сесии за използване на данни от мисии на ЕКА и НАСА с разнообразен софтуер.

Първата част от курса е за работа с данни от радар със синтезирана апертура (SAR). Става дума за мисия Сентинел-1 и приложенията на данните в динамиката на екосистемите.

Втората част от обучението е тематично фокусирана върху новите тенденции в оптичните техники за дистанционно наблюдение, с акцент върху мисиите на Landsat-8 и Sentinel-2.

Обучението ще предостави възможност на участниците да се включат в Регионална информационна мрежа за Южна Централна Европа (SCLERIN). Тя също така е свързана с дейностите на GEWEX (изследвания на водния цикъл) в региона.

Ако сте

български студенти и докторанти вижте как да участвате?

Кандидатурите са отворени за млади учени и студенти. С приоритет ще бъдат приети участници от Централна и Източна Европа.

Крайният срок за кандидатстване е 25 май 2019 г. След попълване на регистрацията следва да изпратите автобиографията и мотивационното си писмо на Amalia.Castro.Gomez@esa.int .

ЕКА в момента разработва и обучителни курсове насочени към програмата за Наблюдение на земята. Те са предназначени за Дунавския регион, Черно море и Балканите, вследствие на работата от проведеният в гр.София Регионален семинар „Балкански и Черноморски перспективи”, организиран съвместно с Министерство на икономиката.

Още новини за ИТ обучения и инициативи