Второ издание на безплатната академия за ИТ обучение в Плевен

Второ издание на безплатната академия за обучение на специалисти в сферата на информационните технологии GrowIT започва в Плевен на 1 март 2023 г. Академията ще обучава десетки участници, с минимален или без никакъв опит в областта.

Второ издание на безплатната академия за ИТ обучение в Плевен Във второто издание GrowIT ще обучава безплатно специалисти в едно най-търсените в момента звена на ИТ – продуктовия мениджмънт. Инициативата се ангажира да предложи възможност за кариерно развитие веднага след завършване на курса.

Лектори ще бъдат специалисти с дългогодишен опит в областта. Те които ще споделят своите теоретични знания и практически умения. Четиримата експерти – бизнес анализаторите Цветина Кирева и Десислава Солакова, дизайнерът Даниела Тодорова, както и основателят на академията – Теодор Тодоров, ще засегнат теми като: „Жизнен цикъл на разработка на софтуер (SDLC)”, „Идентифициране и управление на заинтересованите страни”, „Класифициране на изискванията” и др.

Обученията ще бъдат реализирани в хибриден формат – присъствено и онлайн, за да дадат достъп на всеки, който има интерес да бъде част от тях. Програмата ще се провежда два пъти седмично, между месеците март и май тази година.

Как да участвате

Желаещите могат да се включат в академията след кандидатстване и предварителен подбор. Крайният срок за записване е 10 февруари 2023 г.

След успешното пилотно издание на академията, трима начинаещи ИТ специалисти започнаха своята първа работа в сектора. Те постъпиха в компанията ClearWare, която работи върху създаване на прототипи на технологични решения за български и европейски стартиращи компании.

„С предстоящия обучителен курс продължаваме да следваме целта си за развиването на Плевен като притегателен център за софтуерни експерти. Новото издание на академията ще предложи на участниците специфични знания в области като бизнес анализ и дизайн, които са сред ключовите за създаването на успешни софтуерни продукти”, сподели Теодор Тодоров, основател на GrowIT.

Целта на академията в дългосрочен план е да превърне Централна Северна и Северозападна България в новия софтуерен хъб у нас, като създаде над 300 нови работни места в следващите 5 години.