Конкурсът „Млади таланти“ 2019 приема проекти до 29 март

Националният конкурс „Млади таланти“ 2019 приема проекти до 29 март. Това съобщават от Министерството на образованието и науката, които са организатор на проявата.

„Млади таланти” 2019

Конкурсът „Млади таланти“ 2019 приема проекти до 29 март

Националният конкурс „Млади таланти“ се провежда от 1999 г. Инициативата представлява възможност за насърчаване на младите хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към наука и към провеждането на научни изследвания и иновации. Конкурсът е част от инициативите на Министерството на образованието и науката за стимулиране и подпомагане развитието на младите научни таланти в страната.

Регламентът за участие в националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите:

  • Биология
  • Химия
  • Информатика
  • Инженерни науки
  • Материалознание
  • Математика
  • Медицина
  • Физика
  • Социални и хуманитарни науки
  • Екология

 

Конкурсът е насочен към младежи от 14 до 21-годишна възраст.

Тази година националният конкурс ще се проведе в периода 15 – 17 април 2019 г.

Проектите следва да са до 10 страници с добавени приложения и прототипи, ако има такива.

Крайният срок за подаване на проекти в електронен формат на български език и на английски език е до 29 март 2019 г. на имейл: vesela.vasileva@mon.bg .

Наградите

Класиралите се на първите три места участници в националния конкурс представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS). Надпреварата е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение.

За участието си в двата форума получават парична награда в размер на по 1 500 лв. на проект.

Три проекта получават право на участие в Световното младежко научно изложение EXPO Science Europe 2019 г., което ще се проведе през месец септември 2019 г. в гр. Абу Даби, ОАЕ.

Три проекта получават поощрителни парични награди по 1 000 лв.

Актуална информация за ИТ обучения и събития