ОИСР: Правителствата трябва спешно да увеличат усилията си за предоставяне на умения за дигиталната ера

Правителствата трябва спешно да увеличат усилията си за подобряване на политиките си за образование и обучение, за да помогнат на повече хора да се възползват от предимствата на дигиталната трансформация. Това призовава новият доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ „Преглед на уменията през 2019 г.“. Според документа по този начин може да се намалят рисковете от увеличаване на неравенствата и безработицата вследствие на автоматизацията.

Преглед на уменията през 2019 г.

Докладът е част от кампанията на ОИСР „Аз съм бъдещето на работата“. Проучването сочи, че някои държави са по-добре подготвени от други в резултат на нивото на квалификация на работната сила.

ОИСР: Правителствата трябва спешно да увеличат усилията си за предоставяне на умения за дигиталната ера

Отличници

Данните показват, че само няколко държави са напред що се отнася до умения и ефективни системи за учене през целия живот, необходими за успеха в дигиталния свят. Сред тях са Белгия, Дания, Финландия, Нидерландия, Норвегия и Швеция,

Потенциал

Много други държави обаче изостават. Япония и Корея, например, имат потенциала да се представят добре, но трябва да положат повече усилия, за да гарантират, че по-старото поколение няма да изостава.

Населението на Чили, Гърция, Италия, Литва, Словашката република и Турция често не разполага с необходимите умения, за да живее добре в дигиталния свят. Настоящите системи за обучение не са достатъчно развити, за да поволят повишаване на уменията.

„В нашия бързо дигитализиращ се свят, уменията правят разликата между това да си на гребена на вълната или да паднеш от нея.“ Това каза генералният секретар на ОИСР Анхел Гурия при представянето на доклада. „За да помогнат на хората, правителствата ще трябва да намерят точния баланс между политики, насърчаващи гъвкавостта, трудовата мобилност и стабилността на работните места. Предприятията също трябва да играят ключова роля в осигуряването на умения и преквалификация на служителите, адаптирайки се към променящите се изисквания на пазара на труда. Чрез подобряване на системите ни за умения можем да гарантираме, че днешната технологична революция ще подобри живота на всички. ”

Учене през целия живот

Традиционните образователни системи трябва да се развият в системи за учене през целия живот. Това се казва още в доклада на ОИСР. Хората в активна работна възраст ще трябва да преквалифицират и подобрят уменията си по време на кариерата си, за да следват промените на пазара на труда. На този етап участието на нискоквалифицирани работници в обучения е с 40 % по-ниско от средното за висококвалифицираните заети. Анализът препоръчва страните да създават гъвкави и по-кратки видове възможности за обучение. Също така, технологиите могат да помогнат чрез разработването на онлайн ресурси.

Изключително важно е да се преодолее липсата на мотивация, която изглежда оказва влияние върху участието на много нискоквалифицирани възрастни във възможностите за обучение.

Резултатите показват, че повече от половината професии (54%) с висок риск от автоматизация ще се нуждаят или от умерено (по-малко от една година) или от сериозно (повече от една година) обучение за работниците за преминаване към по-добро качество и по-безопасни работни места.

Препоръки

Предизвикателството е значително, тъй като системите за учене през целия живот трябва да осигуряват обучение за възрастни през цялата им кариера, за да се преквалифицират при нужда. Правителствата трябва да въведат правилните стимули и механизми, за да ангажират работодателите, социалните партньори и другите заинтересовани страни да споделят разходите, се посочва още в документа.

Препоръките са страните да насърчават ученето през целия живот. За целта следва да адаптират училищната програма към променящите се изисквания за умения. В същото време е нужно да осигуряват по-ефективно обучение на учителите. Важно е те да получават подкрепата, от която се нуждаят, за да използват технологиите, за да подобрят резултатите на учениците. Технологиите могат също да помогнат на изоставащите региони да наваксат, като свържат онлайн хората с учители и възможности за обучение.

Възможности за преквалификация и ИТ обучения