Стартира приемът за първите за 2019 г. Telerik Academy Alpha програми

Стартира приемът за първите за 2019 г. Telerik Academy Alpha програми. Това съобщават от образователната организация, която подготвя следващото поколение дигитални лидери.

Стартира приемът за първите за 2019 г. Telerik Academy Alpha програми

Telerik Academy Alpha

Професионалните програми Telerik Academy Alpha ще предоставят възможност за обучение в технологиите .NET и JavaScript. Желаещите следва да изберат една от тях.

Кандидатстването е отворено от днес до 23 ноември през сайта на Телерик Академия. Програмите стартират на 2 януари 2019 г. и ще се провеждат в обучителния център на Телерик Академия.

Обученията са подходящи како за студенти в технически или други специалности. Също така и за професионалисти от други сфери, които искат да се преквалифицират в областта на програмирането.

Практическа подготовка

Telerik Academy Alpha акцентира върху практиката и търсените от бизнеса технологични умения. Обученията се провеждат в групи до 35 души и при условия, близки до реалната работна среда. В продължение на 6 месеца участниците усвояват ключови умения и най-новите тенденции в програмирането. В същото време създават портфолио от софтуерни решения, което да използват при кандидатстване за работа.

През финалните 5 седмици от обучението си, курсистите работят тясно с бизнеса. Те разработват цялостен практически проект по задание и с участието на компании от партньорската мрежа на Телерик Академия.

„В програмирането, повече от може би всяка друга област, традиционният подход на обучение с фокус върху теорията, където един лектор преподава пред широка аудитория, не е достатъчно ефективен. Затова в Telerik Academy Alpha подготвяме курсистите си по методи на учене чрез практика, в малки групи и с индивидуален подход на преподаване, при който вплитаме работа с компаниите-партньори, а опитните ни технологични трейнъри стават ментори на курсистите. Крайният резултат говори сам по себе си – 100% от нашите випускници стартират работа още в първите месеци след като завършат програмата“, коментира Михаил Вълков, ръководител на Telerik Academy Alpha.

Кандидатстване за Теlerik Academy Alpha до 23 ноември

Желаещите да дадат начало на професионалната си реализация в ИТ сектора, могат дакандидатстват в програмите Telerik Academy Alpha с .NET и JavaScript до 23 ноември.

Необходимо е да подадат автобиография на сайта на Телерик Академия, да преминат кратък онлайн когнитивен тест и а се явят на входен изпит. Подготвителни материали за изпита са достъпни на сайта на Академията.

На изпита за програмата с JavaScript кандидатите е необходимо да демонстрират базови познания с езика JavaScript, а за .NET могат да избират между езиците: C#, JavaScript, Java, C++, Kotlin, PHP, Python или Swift.

Още информация за ИТ обучения