97% от завършилите Телерик Академия се реализират в България

97% от завършилите Телерик Академия се реализират в България

97% от завършилите Телерик Академия се реализират в България. Това съобщават от Телерик Академия, водещата образователна организация, която е сред стейкхолдърите на eSkills For Future.

Тенденции

Близо 70% започват работа в ИТ сектора до 2 месеца след края на програмата, а скоро след това и останалите. Почти всички оценяват високо стандарта си на живот в страната. Това сочи проучване сред курсисти, преминали успешно програмите за софтуерни специалисти на Телерик Академия.

„За нас винаги е било основен мотиватор и кауза да задържим мотивираните и будни хора в България. Затова резултатите от проучването ни радват изключително. Те са показател, че Телерик Академия осигурява всички необходими предпоставки за успешна кариера в една от най-перспективните и динамични индустрии у нас. Това води със себе си отлично заплащане и стандарт на живот за възпитаниците ни, както и положителен ефект върху други отрасли и икономиката като цяло“, коментира Бойко Яръмов, съосновател на Телерик Академия.

До 27 април тече прием в професионалната програма

Telerik Academy Alpha Java+Android

Обучението е с продължителност 6 месеца и подготвя младши софтуерни специалисти за успешна реализация в ИТ сектора. Ранната регистрация в програмата е до 20 април.

Отлични финансови възнаграждения

Възнагражденията на завършилите Телерик Академия курсисти надвишават с 60% средните за ИТ сектора заплати, които традиционно са сред най-високите в страната. Същевременно за последните 4 години увеличението на заплащането в бранша е с над 30 на сто.

Висок стандарт на живот

81% от завършилите академията споделят, че са удовлетворени от своя стандарт на живот в България. Резултатите са изключително високи спрямо националните показатели. За сравнение едва 34% от българите споделят, че са доволни от настоящия си жизнен стандарт.

Добавена стойност за икономиката

Въпреки сравнително младата средна възраст на курсистите в Професионалната Телерик Академия (между 20 и 35 г.), 61% от анкетираните разполагат със собствен автомобил, а 35 на сто имат собствено жилище. Също така близо половината от випускниците пътуват често и практикуват хобита, изискващи определена финансова инвестиция.

Положителен социален ефект

51% споделят, че са започнали да се издържат самостоятелно след края на обучението си. Близо 65% посочват, че са основният източник на доходи в своето семейство. Заедно с това 80% получават месечни възнаграждения, надвишаващи средните за страната.

Удовлетворени и лоялни служители

Близо 60% от анкетираните не са сменяли компанията, в която са започнали работа, след като са завършили Телерик Академия.

Все повече дами избират технологиите

Данните от проучването сочат, че повече жени се насочват към образование и професия в областта на програмирането. Ако до 2012 г. включително дамите, завършили Професионалната Телерик Академия, са едва 12%, от 2015 г. нататък броят им нараства почти двойно, достигайки 22%.

Демографски профил

От възпитаниците на Академията 94 на сто живеят и работят в София, 3% в друго населено място в страната и 3% в чужбина.

С всяка следваща година Професионалната Телерик Академия привлича все повече курсисти, завършили висше образование. Също така нараства броят на специалистите, търсещи възможност за преквалификация и нов кариерен старт в ИТ сектора.

За проучването

Проучването е проведено сред курсисти, завършили Професионалната Телерик Академия в периода 2010-2016 г. Реализирано е през втората половина на 2017 г., а участие в него са взели над 300 души.

Още информация за ИТ обучения и курсове вижте ТУК