Безплатен курс по въведение в компютърната графика за програмисти

Безплатен курс по въведение в компютърната графика за програмисти започва на 22 февруари.

Темата на обучението е Ray Tracing и ще бъде водено от Владислав Вълчев, дългогодишен програмист в софтуерната компания Chaos.

Безплатен курс по въведение в компютърната графика за програмисти

Курсът

е посветен на въведение в компютърната графика от гледна точна на използваните технологии. Участниците ще научат какво е Ray Tracing и как се имплементира и ще се запознаят с базисни понятия графиката като пиксели и цветове, симулация на светлинни лъчи, представяне на геометрия на обекти и изчисления.

Програмата е подходяща за хора с базови познания по програмиране със C++ и по аналитична геометрия. Курсът е за въвеждане в технологиите за компютърна графика и затова тези познания са важни – така участниците ще имат база, на която да стъпят по пътя към работата си с ray tracing технологията.

Обучението ще се провежда изцяло онлайн на български език.

Кандидатстването

за курса е отворено до 15 февруари.

Лекторът Владислав Вълчев е софтуерен инженер с дългогодишен опит в технологиите за компютърна графика. В екипа на Chaos е вече повече от десет години и е участвал в разработването на различни интеграции на рендера V-Ray, отличен с технологичен “Оскар” и Технологична награда “Еми”, както и в разработването на други продукти, свързани с компютърната графика.

Още новини в сферата на ИКТ обученията