Стартира безплатен курс за DevOps инженери

Стартира безплатен курс за DevOps инженери. Организаторите на обучението Scalefocus информират, че ще е с продължителност 90 дни и се провежда онлайн.

Стартира безплатен курс за DevOps инженериСпециализираната софтуерна академия на Scalefocus стартира изцяло нов курс за DevOps инженери в началото на 2023 г. Курсът ще включва лекции, практически лаборатории и учебни материали. Обучението ще се провежда изцяло онлайн. Лекциите са в понеделник, сряда и петък от 18:00 до 21:00 часа, а практическите лаборатории са във вторник и четвъртък в същите часове.

Какво представлява курсът

DevOps е комбинацията от Разработка (Development) и Операции (Operations), които помагат за подобрението на процеса на работа в дадена компания. Инженерната практика съкращава жизнения цикъл на софтуерна разработка, като същевременно често предоставя функции, корекции и функционалност в тясно съответствие с бизнес целите. DevOps се фокусира повече върху хората и процесите в една организация. В по-малка степен върху определени технологии и инструменти, които инженерите избират да използват. Обхваща се целият процес на развитие на даден софтуер – от концепция до продукция, включващо разработка, тестване, внедряване и операции.

Курсът е предназначен от една страна за хора с интереси към системна администрация и програмиране, които искат да преминат към по-модернизиран цикъл на разработка.

Не е нужен предишен опит с DevOps модела, но кандидатите трябва да имат основни познания в областта на разработката на софтуер и/или ИТ операциите.

Ако имате интерес, можете да кандидатствате за място в академията до края на годината.

Успешно завършилите академията ще имат възможността директно да започнат работа в компанията.

Защо DevOps?

Пазарът за DevOps специалисти е огромен и продължава да се развива динамично с годишен ръст от близо 20%. Според Gartner над 85% от компаниите ще имплементират облачна стратегия до 2025 година и 95% от дигиталното натоварване ще бъде върху облачни платформи. Това е 30% увеличение спрямо 2021 г. 83% от технологичните директори споделят, че включването на DevOps практики отключва по-висока бизнес стойност и позитивно въздействие върху тяхната организация, като намалява времето за разработка и увеличава качеството на продукта. Това прави тези специалисти изключително търсени с атрактивни кариерни възможности.

Още възможности за ИТ обучения