До 22 ноември се приемат кандидатури за докторантска стипендия

До 22 ноември се приемат кандидатури за докторантска стипендия в размер на 8000 лв. Това съобщават от Фондация „Карол Знание“.

До 22 ноември се приемат кандидатури за докторантска стипендия

Изисквания

Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области:

  • Природни науки,
  • Инженерни науки,
  • Разработване на нови технологии и материали или
  • Изкуствен интелект.

Сред изискванията за кандидатите са да са български граждани, както и редовни докторанти в акредитирани висши училища в страната и БАН и да не са последна година на обучението си.

Докторантската стипендия е персонална и се връчва от 2012 г. от името на финансова група „Карол“.

Как да се включите?

Желаещите следва да подготвят мотивационно писмо, в което да се аргументират защо искат да участва в конкурса. Също така автобиография, в която се включват и научните активности – статии, конференции, спечелени конкурси и грантове и др.

Освен това кандидатите трябва да приложат резюме на изследователския проект в обем до 2 страници, включително примерен план за изразходване на стипендията, както и копие на заповедта за зачисляване в докторантура.

Документите се изпращат в срок до 22 ноември 2019 г. на knowledge@karoll.bg .

Още информация за STEM конкурси и инициативи