Хакатон M-CODELAB на тема “Умни технологии за почистване и опазване на морската екосистема” на 19 и 20 ноември

Хакатон M-CODELAB организира софтуерната компания Methodia под шапката на образователната си инициатива Exceedia. Технологичното състезание ще се проведе на 19 и 20 ноември 2022 г. съвместно с Технически университет – Варна на територията на университета.

Кой може да участва

Хакатон M-CODELAB на тема “Умни технологии за почистване и опазване на морската екосистема” на 19 и 20 ноември В M-CODELAB могат да се включат студенти от всички университети в страната, както и ученици от 11. и 12. клас.

Регистрацията е отворена до 15:00 ч. 11.11.2022 г.

Броят на участниците в един отбор е минимум трима. Желаещите могат да се регистрират самостоятелно, без да имат предварително избран екип. Между 14 и 17 ноември организаторите ще се свържат с вас с допълнителни разяснения относно екипа, в който ще участвате.

M-CODELAB

Участниците в хакатона ще разработват проекти по тема с голяма значимост за обществото:“Умни технологии за почистване и опазване на морската екосистема”.

Подтеми, върху които участниците могат да се фокусират.

  • Изграждане на „еко град“ – свързано с тенденциите за намаляване на въглеродните емисии, умни решения при използването на природните ресурси, опазване на климата, разширяване на зелените площи и други.
  • Природни ресурси и енергийна ефективност – използване на природните ресурси за създаване на устойчиви алтернативи за производство на енергия като слънчева енергия, геотермална и вятърна енергия.
  • Добри практики за съхранение и опазване на черноморската екосистема – предотвратяване на производството на отпадъци и провеждане на разяснителни кампании за обществена информираност и ангажираност.
  • Влиянието на климатичните промени и предприемането на адекватни действия за подобряването на екологичните условия.

Участниците в хакатона имат възможност да реализират идеите си и технологичните знания по забавен и креативен начин. Екипите имат пълна свобода при избора за технологии и езици за програмиране. Също така ще могат да разчитат на екипа от вдъхновяващи ментори, които ще съдействат със своите знания и опит.

Награди

Участниците ще разполагат с два дни, в които да разработят своите проекти. В края на втория ден всеки отбор ще представи пред журито своята идея и решение. Събитието ще завърши с церемония по награждаване на екипите, като първите три отбора ще бъдат отличени със сертификати и награди с общ паричен фонд от 3000 лв.

По време на цялото събитие, екипите на Методия ще се погрижат да бъдат осигурени всички необходими условия за работа и творческа атмосфера.