Само 10 дни до първото иновативно обучение за учители за разработване на публикация

Първото иновативно обучение за учители за разработване на публикация се провежда само след 10 дни. На 21 и 28 септември 2019 г. ще се проведе “Разработване на публикация за придобиване на квалификационен кредит”. Обучението е проектирано, разработено и организирано от ЕдуТехФлаг, стейкхолдър на eSkills For Future.

Иновативно обучение за учители

Първото иновативно обучение за учители за разработване на публикация се провежда след 10 дни

Програмата има за цел да запознае с правилата, как се разработва публикация и научна статия, какви са методите за научно проучване, къде може да се публикува статия.

Участниците ще усвоят знания за създаване на тема, структура и други въпроси свързани с това, как се публикува статия в специализирано списание. Обучението е еднодневно в рамките на 5 часа. В програмата за включени теми като: правила за разработване на публикация; методи за провеждане на научно проучване; процес на публикуване; видове публикации и изисквания за публикуване, списания, книги; плагиатство, технологии; и др.

Всеки участник ще започне разработването на тема и структура за публикация според областта на знание, в която работи. Обучението се провежда в съответствие НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. В наредбата се посочва, че един квалификационен кредит се присъжда за научна или научно-методическа публикация в специализирано издание (Чл. 49 (3) т.3).

Как да се включите?

Регистрацията е отворена и можете да попълните формата ТУК.

Обучението се провежда в Център Project Lab.

Всички участници ще получат сертификат. Не е необходима предварителна подготовка.

Списание “STEM в България, Европа и Света”

По време на обучението ще бъдат представени и възможности за разработване и публикуване на статия Списание “STEM в България, Европа и Света” ISSN 2682 – 9924. Първото специализирано списание за STEM науки в България има за цел да развива и подпомага споделянето на добри практики, научни постижения и иновации в областта на природните и инженерните науки, технологиите и математиката.

Още възможности за преквалификация