5 отбора се състезаваха в технологичния хакатон M-CODELAB

5 отбора се състезаваха в технологичния хакатон M-CODELAB

Технологичният хакатон M-CODELAB, организиран от Методия съвместно с ТУ – Варна, се проведе на 19 и 20 ноември 2022 г. В него се включиха студенти и ученици от 11 и 12 клас, които се разпределиха в 5 отбора:

Отбор 1 – Хакатонци

Отбор 2 – CyberTech

Отбор 3 – The Code of Duty

Отбор 4 – GreenBit

Отбор 5 – Save the Sea

Темата на хакатона “Умни технологии за почистване и опазване на морската екосистема” и четирите предизвикателства, около които отборите формулираха идеите на проектите си, бяха само основата, върху която младите таланти да изразят активно своето мнение по отношение на околната среда и нейното опазване. Вярваме, че първоначалният ентусиазъм на участниците преди събитието, които споделиха, че всеки от тях е „силно мотивиран да предизвика себе си и да стане част от намирането на дългосрочни решения за опазването на заобикалящите ни екосистеми“, се засили в края на събитието.

А ето и идеите, които представиха отборите.

Хакатонци

Идеята им е насочена към създаване на приложение Trashn’t по модел на социална мрежа, чиято цел е да се използва от всички като хъб за координация между хората, бизнеса и институциите в процеса от регистриране на локален замърсен участък до неговото изчистване и оставяне на „зелен отпечатък“. Първоначално включените функционалности са регистрация на потребител, локализиране на местоположение, създаване на събитие за информиране на потребителите. При бъдещо развитие на приложението може да се включат допълнителни стимули за постижения в почистването на локализиран проблем, да се разшири извън границите на Варна, добавяне на хардуерни компоненти за отчитане на ниво на боклук в обществените контейнери за отпадъци и сигнализиране за тяхното изпразване чрез  електромобили.

CyberTech

Отборът създаде сайт с името „Велоход“. В него  е включена статистика относно вредните емисии, които автомобилите отделят, за да могат да покажат и съществената си цел, а именно да стимулират повече хора да се придвижват с велосипед. Идеята е да се създаде приложение, в което да се визуализират свободни велосипеди в града и тяхната локация, за да бъде максимално улеснено и тяхното намиране и използване от хората. Самото приложение беше представено като прототип и дизайн, а потенциалът за развитие е със създаване на профил, функционалност за отчитане на време на ползване и изминато разстояние, калкулатор за изчисляване на брой събрана валута, която да може да се обменя за отстъпки в различни компании. Сайтът предвижда създаване на демо калкулатор, който изчислява в грамове колко вредни емисии са спестени при използване на велосипед.

The Code of Duty

Те представиха информативен сайт, който обхваща широка гама от проблеми и тяхното влияние върху екологията. Идеята е свързана с предоставяне на допълнителна информация относно причинителите на всеки от изброените проблеми и също така възможностите за тяхното решение. Проектът може да се пренапише с React и да бъде добавена база от данни Firebase, където да се съхранява всеки потребител и неговата информация, а оплакването да отива при институция, която се грижи за екологията.

GreenBit

Цел на проекта е хората да бъдат мотивирани да опазват околната среда като събират отпадъците си разделно и ги рециклират правилно, за чиято цел е направен дизайн и прототип на умно (smart) кошче. Потенциалът за разширяване и развитие на идеята е свързан с рециклирането на отпадъците и поддържане на градските зони чисти, което е стъпка към намаляване на въглеродния отпечатък. Проектът цели предоставяне на удобство на гражданите и подпомагане разделното изхвърляне чрез сензор, за разпознаване на материала на боклука (хартия, метал, пластмаса, стъкло, общ), разположен върху кошчето, и захранващ се чрез слънчеви панели. При използване на кошчето се предвижда да бъде генериран QR код, чрез който хората могат да се възползват да получат пособия и материали от специално изградени диспенсъри (за хигиенни материали – салфетки, дезинфектант и др.), разположени в различни части на града.

Save the Sea

Уебсайт, който предоставя информираност за проблемите на Черноморската екосистема. Идеята на уебсайта е потребителите да се регистрират, след което да регистрират наличието на замърсяване .Създадена е функционалност с възможност за локализиране на картата и отбелязване на местоположението на отпадъка. Потвърждаване създаването на профил до 24 ч. с цел да се регулират фалшиви профили. Може да се пренапише на JavaScript с React и да се добавят още функционалности.

Класиране

Тези два дни бяха изпълнени с много силни емоции както за участниците, така и за всички ментори и организатори. Класирането на отборите спрямо представените идеи и тяхната реализация беше изключително предизвикателство за журито. Отборите показаха висока мотивация, много знания и екипна работа, което доведе до едно много достойно представяне.

Затова и оценката на журито определи два отбора с еднакви резултати на първо място –  „Хакатонци“ и „GreenBit“, отбор „CyberTech” на второ, а „The Code of Duty“ и „Save the Sea” заеха третото място с равен брой точки.