За първи път частни и държавни университети създават съвместни магистърски програми

За първи път частни и държавни университети създават съвместни магистърски програми. Студентите ще получат обща диплома от трите висши учебни заведения

частни и държавни университети създават съвместни магистърски програмиТова съобщиха на пресконференция по проекта „Иновативен модел за модернизация на висшето образование.“ За целта учебните заведения ВСУ „Черноризец Храбър“, Технически университет – Варна и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ ще създадат академична екосистема.

2 нови магистърски програми

Университетите ще разработят заедно образователни програми за две нови магистърски програми:

  • „3D технологии за проектиране на производство“ – тази интерсекторна програма е подчинена изцяло на дигитализацията и използването на дигиталните технологии в инженерните направления. Залегнало е изучаването и практическото приложение на 3D-технологиите, визуализацията на данни и процеси, виртуалната реалност, адитивни технологии.
  • „Екотехнологични системи в индустрията“ – насочена към зелената и синята индустрии. Студентите ще изучават екологосъобразни технологии, рециклиране и удължаване жизнения цикъл на продуктите, устойчиво развитие на морската екосистема и др.

Предвижда се в тях от академичната 2022/2023 г. да се включат 75 студенти. Програмите ще са с продължителност два семестъра. В тях ще се приемат студенти, завършили бакалавърската си степен в областта на техническите науки.

Новите магистърски програми са интердисциплинарни, като ще бъде силно застъпено използването на иновативните технологии и проблемно базираното обучение. Кадрите ще се подготвят за реалния пазар на труда.

Проектът

В проекта ще участват студенти, докторанти, млади учени и академичен състав от девет професионални направления на трите университета.  Предвидени са обучения по английски и информационни технологии на 140 преподаватели от трите висши училища. Предстоят 33 двуседмични специализации в чужбина при асоциирани партньори. Заложени са 41 мобилности за студенти, които ще се реализират в партньорски университети в чужбина.

Заедно с академичната подготовка 185 студенти и докторанти ще бъдат включени в обучения по т. нар. меки умения – комуникативни стратегии, лидерство, креативност, предприемачество.

Очаква се кариерните центрове на трите висши училища да заработят в обща мрежа.

Проектът „Иновативен модел за модернизиране на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ – Технически университет – Варна – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ е на стойност близо 1,5 млн. лева по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.

Още новини за ИТ инициативи следете тук