Безплатен online тренинг за студенти от 23 септември

TelebidPro DevCamp е безплатен online тренинг за студенти, който стартира от 23 септември, съобщават организаторите.

Безплатен online тренинг за студенти от 23 септември

Насочен е към студенти, за които програмирането е страст. Целта на тренинга е за 5 седмици да подготви хора, които имат основни познания по програмиране за първия им стаж или работа. Обучението ще им помогне да усвоят ключови знания и умения за процеса на разработка на софтуер.

Участниците ще бъдат поставени в близка до реалната работна среда, където да се сблъскат с възможно най-много практически казуси. Този подходи ще им донесе ценен опит и възможност да приложат знанията си.

По време на тренинга участниците ще работят по разработката на проект с помощта на ментори с голям професионален опит. Паралелно с курсовете по разработката на софтуер участниците ще изградят ценни комуникационни и меки умения.

Програмата е подходяща за студенти от първа до четвърта година в университет в гр. София. Те следва да имат възможност да започнат стаж или работа поне на 4 часа (при гъвкав график) след приключване на тренинга.

Кандидатстването

е в срок до 12 септември.

Кандидатите ще преминат през входящ изпит на език за програмиране, в който те се чувстват най-уверени, така че да могат да покажат най-доброто от себе си.

Изискванията са

  • познаване на поне един език за програмиране.
  • добро познаване на основните концепции в програмирането – OOP принципи и алгоритми.
  • знания и умения в Web програмирането (HTTP протокол, HTML & CSS).

Тренингът не е подходящ за напълно начинаещи в писането на код, защото предвидените задачи и материал изискват предварителни знания и умения.

TelebidPro DevCamp включва:

  • персонален ментор
  • работа по задачи, съобразени с индивидуалните възможности на всеки участник
  • изграждане на меки
  • задълбочена обратна връзка

Най-добре представилите се ще получат предложение за платен стаж или работа в компанията.