Телерик Академия обяви прием за програмата за обучение на QA инженери през 2021 г.

Telerik Academy Alpha QA е насочена към работещи и студенти, които искат да стартират ИТ кариера.

Програмата
Чрез програмата специалисти от други сфери и студенти могат да се подготвят за кариера в ИТ сектора.  в Quality Assurance инженер (специалист по качеството на софтуера) е една от най-популярните и търсени професии. Програмата е с практическа насоченост под менторството на експерти с дългогодишен опит. С изцяло вечерно обучение.

Кандидатстването
Кандидатстването е до 11 януари 2021 г. през сайта на Академията. За хора с познания в програмирането, са предвидени ранно кандидатстване и изпит до 9 ноември. За напълно начинаещите Академията предлага безплатен подготвителен курс.

Лектори-практици и вечерно обучение
Лекциите в Telerik Academy Alpha QA се провеждат 2-3 пъти седмично вечер, което позволява съчетаването им с други ангажименти. Продължителността е 6 месеца, а обучението се провежда в групи до 40-45 човека. Курсистите ще развиват своите умения и с помощта на лектори с дългогодишен опит в областта.

Фокус върху практическите умения
Обучението в Telerik Academy Alpha QA се провежда в среда, близка до реалната. Така курсистите развиват своите технологични и комуникационни умения, докато работят по практически казуси в екипи и под менторство.

Кандидатстване и безплатен курс
Кандидатстването за програмата става през сайта на Телерик Академия до 11 януари – ден преди входния изпит. Сред изискванията към кандидатите са навършени 18 години и базови познания по програмиране, които могат да усвоят с безплатен курс по основи на програмирането.
Въвеждащ курс, който да подготви напълно начинаещите за входния изпит, ще се проведе в рамките на шест сесии в периода 14 ноември – 17 декември. Желаещите да кандидатстват за него трябва да кандидатстват за програмата до 8 ноември.

За допълнителна информация: telerikacademy.com или във Facebook facebook.com/TelerikAcademy и LinkedIn Telerik-Academy.