96% от ИТ компаниите очакват ръст на бизнеса си до 12 месеца, а 36% вече го постигат, проучване на Телерик Академия

Въпреки COVID-19, компаниите продължават да наемат нови таланти и да инвестират в обучението на служителите си

Телерик Академия обяви резултатите от проведено проучване за тенденциите в наемането и развитието на талант в ИТ сектора през 2020 г. 96% от компаниите очакват ръст до 12 месеца, а от тях 36% вече бележат ръст по отношение на бизнеса си. Въпреки пандемията близо 70% инвестират в обучения и надграждане на уменията на служителите си.

Докладът „Тенденциите в привличането и развитието на талант в ИТ сектора по време на COVID-19“ е подробен анализ на тактиките и подхода на ИТ компаниите за наемането и надграждането на уменията на служителите по време на пандемията и след нея. Проучването сред 70 технологични компании в България,  разкрива състоянието на сектора и очакванията му за бъдещето.

ИТ секторът: устойчив на кризата
96% от анкетираните компании са оптимисти. Те очакват бързо завръщане към линията на растеж в рамките на по-малко от 12 месеца. От тях 36% вече отчитат ръст на бизнеса си. 43% предвиждат това да се случи до 6 месеца. Останалите в проучването очакват ръст след малко повече от година. Доказателство, че ИТ секторът остава най-слабо засегнат от кризата с COVID-19 и ще е сред секторите, които ще излязат най-бързо от нея.
77% от компаниите са запазили възнагражденията на служителите си, а 1% от тях дори са ги увеличили в периода от март насам. 12% споделят, че бюджетите им са все още в процес на преразглеждане, а едва 8% са ги редуцирали.

Търсенето на софтуерни експерти продължава
Висок е процентът на компаниите, които не са променили или са завишили (60%) плановете си за назначаване на нови служители от март насам. От тях 13% дори предвиждат увеличение на новите назначения. В същото време 36% изчакват допълнително развитие на ситуацията. 17% по-скоро очакват спад в назначенията.
97% от анкетираните посочват софтуерните разработчици като най-търсени нови служители. Следват QA инженери (41%), бизнес анализатори (33%) и продуктови мениджъри (25%).

В центъра остават хората и тяхната подготовка
69% от компаниите споделят, че развиват нови умения у служителите си или надграждат съществуващите им. За 57% най-висок приоритет е развитието на личностните и комуникационни качества на служителите чрез обучения. На второ място остава повишаване на гъвкавостта и адаптивността на служителите (за 47%).  На трето – с много близък резултат, е развитието на технологичната подготовка (за 44%).

Петте най-популярни направления, в които бизнесът развива своите служители, са React, DevOps, облачна инфраструктура, Java за напреднали и продуктов мениджмънт.

„Допитването ни до ИТ компаниите ясно показва положителни тенденции, въпреки COVID-19. Истината обаче е, че никой не знае с пълна сигурност какво предстои – пандемията, в която се намираме днес, е доказателство за това. Затова и най-сигурната стратегия за бъдещето остава инвестицията в развитието и обучението на хората, основен двигател в нашата индустрия”, добавя Александра Мечкова.

Цялостното проучване на Телерик Академия за ИТ сектора у нас може да намерите на уебсайта й.