Включи се в Copernicus Hackathon Sofia!

Copernicus Hackathon Sofia се провежда в периода 19-21 април 2019 г. на територията на ТУ – София. Събитието се провежда под патронажа на Министерство на икономиката. Организатор на хакатона е Офисът за трансфер на аеро-космически технологии „РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР към Българска академия на науките, член на мрежата на Coperniucs Relay към Европейската комисия.

Copernicus Hackathon Sofia

Включи се в Copernicus Hackathon Sofia!

Copernicus Hackathon Sofia 2019 е първият хакатон, организиран в България по европейската програма Коперник.

Основната цел на събитието е да популяризира иноваторското мислене. Също така и потенциала и използването на данните и услугите на европейската програма за наблюдение на Земята – Коперник. Проявата цели да привлече вниманието на обществото към широкото приложение на спътниковите данни от наблюдението на Земята. Също така мониторинг на атмосферата, морската среда, земната повърхност, климата, осигуряване на обществена сигурност и управление на извънредни ситуации и др.

Хакатонът ще предостави уникална възможност да се съберат заедно разработчици, предприемачи и специалисти от различни области, за да разработят нови продукти с добавена стойност.

По време на събитието ще се предостави възможност на бизнеса да се запознае на място с младите специалисти работещи в областта на космическите технологии.

Регламентът

За какво бихте използвали сателитни изображения на вашето любимо кътче от земята? Намерете нови и интересни приложения на сателитните данни по време на Copernicus Hackathon Sofia 2019.

Ако сте програмисти, графични и интерфейс дизайнери, специалисти в сферата гeографските информационни системи и/или наблюдение на Земята, ръководители на проекти и експерти в тематични области (земеделие, лесовъдство, енергетика и други), включете се в надпреварата.

Участието е напълно безплатно – можете да го направите тук .

Можете да се регистрирате индивидуално или като отбор – от 3 до 5 души.

Всички участници трябва да са навършили 18 години и да са жители на една от страните участнички в Коперник (държави-членки на ЕС + Норвегия и Исландия). Трябва да се използва поне един Copernicus продукт и/или услуга.

В рамките на Copernicus Hackathon Sofia 2019 участниците ще имат възможността да разработят и презентират сами своите идеи по следните предизвикателства:

  1. Управление на извънредни ситуации
  2. Защита на околната среда
  3. Мониторинг на водите и крайбрежието
  4. Прецизно земеделие
  5. Как се променя София през годините
  6. Всяка иновативна идея, която използва данни от Copernicus

Наградите

Отличените на първо място ще имат възможността да участват в Copernicus Accelerator. Той предлага бизнес обучение и персонализирана схема за бизнес развитие, която помага за реализация на идеята на пазара.

Също така екипите получават възможност да кандидатстват за 50000 евро субсидия от Copernicus Incubator за реализация на своята бизнес идея.

ОЩЕ информация за ИТ събития и прояви