Подкрепа за дигиталната трансформация

ИТ компания подпомага дигиталната трансформация на образованието

Подкрепа за дигиталната трансформация на българското образование, оказва ERP.BG, която има за цел да разпространи ERP знанието в българските университети. Компанията, стейкхолдър на eSkills For Future, дари лиценз за EnterpriseOne® на Технически университет -Варна. Партньорската програма дава достъп до всички ресурси, разработени за учебните заведения. Материалите включват развита цялостна методология за обучение на преподаватели и студенти, безплатни лицензи за ERP платформата, настроена база данни с примери от практиката, учебни материали и упражнения.

С помощта на ИТ бизнеса студентите ще се докоснат до инструментите, с които се прави така наречената имплементация на тези системи. EnterpriseOne® е изработена от българска компания и изцяло съобразена с българското законодателство и стандарти. Работата с нея ще им даде възможност да изграждат бизнес модели, да формират документни потоци и да затварят логически цикли. По този начин след направените настройки ще може да се разрешават конкретни бизнес казуси.

Ескперти на компанията проведоха обучение университета и се ангажираха  да съдействат на учебното заведение по трудния път към дигиталната трансформация на образованието.

Виж какво работи ERP мениджъра

ERP.BG има дългосрочна политика за подпомагане на университетите, като до момента участва с партньорската си програма в разработването на съвременни специалности в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Технически Университет – София, Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов и Висше транспортно училище “Тодор Каблешков”. Партньорството на компанията с различни висши учебни заведения е още една крачка в осигуряването на подготовката на пазарно ориентирани, висококвалифицирани специалисти за нуждите на всички сектори на икономиката.

ERP.BG работи целенасочено за подпомагане на висшето образование и ERP Academy, където е партньор. Обединението на фирмите от ERP бранша в страната разработи първата Магистърска програма в тази сфера – „Бизнес анализ и ERP решения“.

Запознай се с Мария Савова, ЕРП мениджър на Мания Тийм