EU Code Week 2019 предоставя 3 безплатни курса за учители

EU Code Week 2019 /Европейската седмица на програмирането/ предоставя 3 безплатни курса за учители.

EU Code Week 2019 предоставя 3 безплатни курса за учители

Те са част от подготовката за отбелязването на 7-мото издание на инициативата тази есен в периода 5—20 октомври 2019 г.

EU Code Week 2019 /Европейската седмица на програмирането/ разширява подкрепата си за учители, преподаватели и организатори на събития. Инициативата предоставя на всички желаещи нови възможности за обучение на през лятото. За да се подготвят за 5-20 октомври 2019 г., преподаватели, учители и любители на програмирането ще получат нови учебни материали, планове на уроци и онлайн обучения.

Изображение: ec.europa.eu

EU Code Week 2019 – обучения 

  1. Между 3 и 26 юни 2019 ще се проведе първият Масов открит онлайн курс (MOOC) „Разчупване на леда“. Това е кратък 5-часов курс. Достъпен е за учители по всички предмети, които желаят да научат повече за интегрирането на изчислителното мислене и програмирането в клас. Обучението ще предложи иновативни идеи, безплатни материали за обучение и други ресурси. Те ще им помогнат при организирането на дейности по време на EU Code Week. По този начин учителите ще засилят ангажираността на учениците и мотивацията им за учене.Можете да се включите по всяко време до 26 юни. Не е необходимо да имате предишен опит в областта на програмирането, за да вземете участие в този курс.
  2. Между 9 и 12 юли 2019 ще се проведе Лятното училище на Европейската седмица на програмирането. То събира заедно водещи учители от избрани основни училища. Този уникален пилотен обучителен проект ще им осигури инструменти, практически семинари и обучителни ресурси. По този начин, те ще могат да приложат ефективно програмирането в клас и същевременно да разработят и приложат иновативни подходи на преподаване за повишаване на знанията и мотивацията на малките ученици. Програмата на курса се основава на специалните Основи на компютърните науки от програмата на Code.org и методиката на Европейската седмица на програмирането.
  3. От 16 септември 2019 е масовият открит онлайн курс „Гмуркане в дълбоки води“. Насочен е към учители по всички предмети и ще продължи 5 седмици. Обучението ще повиши педагогическата компетентност и практическите умения на учителите, като подобри разбирането им за програмирането и изчислителното мислене. Курсът ще предложи набор от класни дейности и ресурси, свързани със Scratch, разработване на приложения, занимания по ремонтни дейности и роботиката. Този курс ще надгради първото обучение за „разчупване на леда“. Учителите, които вече са преминали първото обучение, ще имат възможност да се включат директно в третото обучение.

 

2,7 млн. участници през 2018 г.

EU Code Week /Европейската седмица на програмирането се провежда в помощта на около 80 доброволци — национални посланици, 42 координатори от национални образователни министерства и 280 водещи учители. Те имаха основен принос за успеха на инициативата през 2018 г., когато участие се включиха над 10 % от училищата в ЕС и Западните Балкани. В рамките на проявата се състояха близо 44 000 събития и бяха достигнати над 2,7 млн. участници.

С цел през 2019 г. да се достигне още по-широка аудитория бяха направени важни актуализации. На сайта на Европейската седмица на програмирането са качени по-задълбочени инструменти, информация и учебни и преподавателски ресурси на настоящите 29 езика на ЕС.