SQL Server 2019 Discovery Day ви очаква на 13 юни

SQL Server 2019 Discovery Day ви очаква на 13 юни. Това съобщават организаторите от SQL Master Academy, стейкхолдър на eSkills For Future.

SQL Server 2019 Discovery Day

SQL Server 2019 Discovery Day ви очаква на 13 юни

SQL Server 2019 Discovery Day e традиционно събитиеза SQL Server общността в България. Организирано е в 2 части: техническа и викторина.

В първата част на събитието под формата на сесии ще бъде представена новата версия наSQL Server-2019. Лекторите на SQL Master Academy –Маргарита Наумова и Розалина Захариева ще споделят опит. Иван Донев ще представи на участниците в събитието света на AI и BI.

Втората част, ще бъде под формата на викторина, в която участниците ще състезават в отбори. Най-добрите ще получат награди.

Паралелно с техническите сесии ще се състоят бизнес сесии и дискусионен панел. Целта е да се обърне внимание на трансформацията на компаниите, които успешно реализират потенциала на своите данни. Ще се разгледат и обсъдят също и истински сценарии в насока Data Analytics.

Събитието DataMorphosis’19 е част от технологичната конференция, тъй като разбирането на организаторите е, че технологията трябва да е движеща сила за  бизнеса и ще се обърне внимание на трансформацията на данните в компаниите.

В този бизнес панел ще се презентира и дискутира как данните в организацията да са актуален и надежден източник за анализ, как да бъдат визуализирани така, че да дават ясна представа за състоянието и тенденциите за разви ие на бизнеса, да са добра основа за управленските решения в организацията. Ще се разгледат и принципи и предизвикателства пред big data, анализирането им, вземането на решения, както и последните насоки за развитието им.

В програмата на конференцията са включени сесии, свързани с подходите за внедряване на Business Intelligence решения. Също така незабавните ползи от тях, както и възможностите за т. нар. Self Service BI с използване на лесен за усвояване, дори от непрофесионални анализатори, инструментариум.

Събитието е безплатно с предварителна регистрация.

SQL Server Day

SQL Server общността в България се събира за четвърта поредна година на своята ежегодна конференция – SQL Server 2019 Discovery Day. Инспирит (SQL Master Academy) – първата компания на българския IT пазар, чиято експертиза е изцяло насочена към платформата Microsoft® SQL Server. От основаването си през 2010 г. досега, екипът на компанията е реализирал повече от 70 проекта за клиенти в Норвегия, Дания, Великобритания, Швеция, Германия и България.

Още ИТ инициативи и обучения