Завърши лятната IT академия в Бургас

Завърши лятната IT академия в Бургас, съобщават от общината. Кметът Димитър Николов награди учениците и студентите, които участваха в тазгодишното издание.

Учениците

Завърши лятната IT академия в Бургас

Сформирани бяха две групи  5-7 клас по проектиране на уеб страници с html, css и програмиране на С++ за начинаещи. Също така две групи 6 – 8 клас по проектиране уеб страници с html, css, javascript и програмиране със C++ за напреднали, група разработка на игри със C# и Unity за ученици  8 – 10 клас и студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Обучението се проведе от висококвалифицирани преподаватели от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ и ПГЕЕ „Константин Фотинов“.

За първи път в  IT академията бе сформирана група от ученици в 3 и 4 клас. Те изучаваха програмиране във визуална среда със Scratch.

След проведено анкетно проучване на 16 юли с участниците в лятната IT академия за качеството на преподаване и условията на провеждане на обучението – 91 %  посочват отлични умения за преподаване на учителите. За оказана подкрепа и разяснения от страна на преподавателите 88 % от учениците са дали отлична оценка. 69 % от участниците определят организацията на IT академията като отлична, а 23 % като много добра.

На въпроса дали биха участвали отново следващото лято в академията, положителен отговор дават 86 %.

Всички ученици и студенти са пожелали да изучават и други програми, да придобият нови компютърни умения като програмиране с Python, HTML, CSS, Unreal Engine, JavaScript, Java, Photoshop, 3D моделиране, 3D дизайн, Scratch.

Лятната IT академия

Академията се организира от Община Бургас и Центъра за подкрепа на личностното развитие за четвърта поредна година. Община Бургас поема организационните разходи и преподавателските хонорари за Лятната IT Академия, а обучението е абсолютно безплатно за участниците в него. Инициативата се провежда със съдействието на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, ПГЕЕ „Константин Фотинов“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

„Следващите години ще бъдат доминирани от цифровите технологии. Затова аз се радвам, че в Бургас има голям интерес към програмирането. Благодаря за положените от вас усилия да натрупате нови знания и ви пожелавам успех в компютърното програмиране“. Това каза кметът Николов по време на награждаването на участниците в академията.

Информация за ИТ обучения и възможност за преквалификация