От 2017 г. досега през обучение за ИТ умения са преминали 2500 ученици

От 2017 г. досега през обучение за ИТ умения са преминали 2500 ученици. Това сочи статистиката за Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“, съобщават от Министерството на образованието и науката.

Всеки един от тях е бил на стаж в ИТ фирма, а над 85% са започнали работа в този сектор. Учебните програми са разработени в партньорство от представители на ИТ бизнеса, висши училища и професионални гимназии. Те се включват в преподаването, което създава условия за обмен на знания между бизнеса и учениците.

Випуск 2022

От 2017 г. досега през обучение за ИТ умения са преминали 2500 ученици

34 отличници получиха грамоти от Министерството на образованието и науката след обучение по Националната програма. Общо 185 зрелостници завършиха тригодишния курс по приложно програмиране тази година и придобиха квалификация по професията.

Трима от учениците са с пълни шестици– от курсовете по „Обучение за ИТ умения и кариера“. националната програма и от държавния изпит за придобиване на професионална квалификация по приложно програмиране.

Това са близнаците Пламен и Стоян Дарджикови от Профилирана математическа гимназия „Константин Величков“ в Пазарджик и  Петър Иванов от Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив.

Обучението по Националната програма се организира от пет центъра в София, Пловдив, Бургас, Русе и Правец. 22 от наградените ученици са се обучавали към центъра в Пловдив с координатор Росен Вълчев –  преподавател по информатика в Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив. Петима от отличниците са от центъра в Бургас, четирима – от Русе, а останалите трима – от  Правец.

Грамоти получиха девет учители и преподаватели от ИТ фирми и университети за  високи постижения на своите ученици.

Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“

В „Обучение за ИТ умения и кариера“ могат да се включат ученици в Х клас, които не изучават професия от направление „Компютърни науки“. В рамките на три години те придобиват III степен на професионална квалификация по професията „Приложен програмист“. Занятията се организират присъствено и само при необходимост се провеждат онлайн. Уроците са в свободното време на учениците – през седмицата, в събота и неделя и/или през ваканциите.

От настоящата 2022-2023 учебна година в едногодишен курс на обучение могат да се включат и ученици в XII клас, които се обучават по специалност „Програмно осигуряване“ от професията „Програмист“.

Кандидатстването за включване в програмата през учебната 2022-2023 г. вече е активно. Регистрационната форма за кандидатите десетокласници и дванадесетокласници е отворена до 23:59 часа на 9 октомври 2022 г.