+359 2 946 1513, bait@bait.bg

Ресурси

проверка умения за успешна кариера

Проверете Вашите умения за успешна кариера!

Проверете Вашите умения за успешна кариера! Професиите днес се променят по-бързо от всякога с дигитализацията във всички сектори на икономиката. В  същото време е трудно да се намерят надеждни инструменти, чрез които младите специалисти да докажат какво могат по точен и достъпен начин.

Следващите сайтове и инструменти биха помогнали на всеки да докаже, провери и подобри електронните си умения.

Подобрете дигиталните си умения с Compass! Тази безплатна, иновативна платформа за обучение предлага оценка на компетенциите ви в 5 сфери – информация и грамотност по отношение на данните, комуникация и сътрудничество, създаване на дигитално съдържание, безопасност и решаване на проблеми. Впоследствие помага в обогатяване на уменията Ви на база на проекти. Въз основа на избраната от Вас длъжност и резултатите от оценката ви за компетентност ще получите списък с препоръчани курсове, които са конкретно за вас.

IT Fitness тест е разработен от ИТ асоциацията на Словакия преди 6 години. През 2016 г. вече е на разположение на английски безплатно в цяла Европа. Тестът се състои от 25 въпроса, които проверяват електронните умения на човек в 5 различни области: интернет, сигурност и компютърни мрежи, средства за сътрудничество и социални мрежи, офис инструменти и сложни задачи.

Top Coder  е създаден, за да предизвика Вашите технологични умения. В същото време можете да бъдете възнаграден и с парична награда за усилията си. На сайта всеки желаещ ще намери 3 вида предизвикателства. Те са под формата на задачи – в сферата на графичния дизайн, софтуера и извличането на информация (Data Science). Всеки желаещ може да избира в кои от всички активни в момента предизвикателства, може да се включи, като за всяко наградният фонд е различен.

Pin It on Pinterest