До 1 декември се приемат кандидатури за докторантска стипендия

До 1 декември се приемат кандидатури за докторантска стипендия. Това съобщават от Фондация “Карол Знание”.

До 1 декември се приемат кандидатури за докторантска стипендия

Тази година размерът на предоставяната годишна докторантска стипендия е повишен до 10000 лв.

Всички желаещи редовни докторанти могат да подадат документи в следните области:

·         естествени науки,

·         технически науки,

·         медицина

Проектът, по който работи кандидатът, следва да има потенциално практическо приложение.

Сред изискваните документи за кандидатстване са:

Мотивационно писмо, в което се аргументира личната мотивация за участие в конкурса;

Автобиография, в която се включват и научните активности – публикувани статии, участие в научни конференции и семинари, състезания, подготвени и изнесени научни реферати, спечелени конкурси и грантове и други;

Копие на заповедта за зачисляване в докторантура;

Резюме на изследователския проект в обем до 2 страници, който да дава представа за значимостта на темата с кратък теоретичен обзор; използвани методи и подходи; експерименти; постигнати до момента резултати; поставени краткосрочни и дългосрочни цели; очаквани резултати; потенциал за приложение; уникалност.

Документи за кандидатстване се подават на email: knowledge@karoll.bg

Само финалистите в конкурса представят проектите си пред жури;

Фондация “Карол Знание”

През последните 5 години стипендията се предоставя от фондация “Карол Знание”, а преди това – 5 години от финансова група “Карол”. Досега с общо 80 хил. лв. са подкрепени 10 талантливи докторанти в различни области на науката.

Сред носителите на докторантската стипендия до момента са физици, бионанотехнолог инженери медицински физик, изследовател на динозаври и изследовател на прилепи.