Студенти ще се обучават по световните стандарти в областта на бизнес софтуера

Студенти ще се обучават по световните стандарти в новия курс „Внедряване на системи за управление на бизнеса“. Това съобщават от образователната организация ERP Academy.

Курсът

Студенти ще се обучават по световните стандарти в областта на бизнес софтуераНовият курс е част от магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP платформи“ и  разглежда най-добрите световни практики за внедряване на бизнес софтуер. По време на обучението, което ще бъде водено от експерти от ИКТ сектора ще бъде разгледана общата идеология на системите от клас ERP. Разглеждат се също и процесите по избор, различните етапи на внедряване по световен стандарт и определянето на ключовите фактори за ефективност. Участниците в обучението ще се запознаят и с различни методологии, подходи и най-добри практики при внедряването на системи за управление на бизнеса.

„През последните две години опитът от нашата работа показа, че компаниите, които вече бяха инвестирали във внедряване на ERP система се оказаха по-добре подготвени за работа в бързо променяща се пазарна среда. Това за пореден път ни доказва колко важна е дигитализацията. За да се развива българската икономика е необходимо да има достатъчно квалифицирани кадри, които да подпомогнат целия този процес, за това екипът ни подкрепя с изключителен ентусиазъм обучението в тази област“, коментира Стефан Николов – управляващ партньор на софтуерната компания ITC Consult.

Магистърска програма

„Бизнес софтуер и ERP платформи“ е единствената за България магистърска програма, която е изцяло фокусирана върху бързо развиващия се сегмент на системите за управление на бизнеса. По време на следването си студентите получават знания от експерти в бранша, които притежават богат практически опит и умения, усвоени в реална бизнес среда. Запознават се с методологията на различните платформи за управление на бизнеса и получават възможност да придобият ноу-хау за прилагането на технологиите в реална среда.

Магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP платформи“ има разработена авторска методология на преподаване. Тя залага основно на практическото обучение. Този начин на обучение развива критичното и аналитичното мислене. Също така дава възможност за откриване на силните страни на студентите и провокира към стремеж за постоянно развитие на знанията. Студентите имат възможност да работят с различни бизнес софтуерни решения, в които решават реални бизнес казуси.

За ERP Academy

ERP Academy е единствената по рода си образователна организация в България, която има за цели да развива обучението в областта на бизнес софтуера. Тя също така популяризира сектора като перспективен за развитие както за бъдещите професионалисти в областта, така и за компаниите, които се стремят към изграждане на устойчиви и съвременни бизнес модели и дейности.

ERP Academy е основана през 2015 година, като за този период обучава 5 випуска студенти в магистърската програма с авторска методология на преподаване „Бизнес софтуер и ERP платформи“.

Вижте историята на Мария, ERP мениджър във верига магазини