Телерик Академия с изцяло нова програма Upskill Data Engineer

Телерик Академия обяви прием за изцяло нова програма Upskill Data Engineer. Тя е подходяща за хора с опит в областта на анализа на данни, софтуерното инженерство, младши инженери на данни, администратори на данни или завършващи студенти от специалности като статистика, компютърни науки и др.

За обучението и приема в програмата

Тримесечната програма стартира на 16 септември. Лекциите ще се провеждат два пъти седмично в онлайн формат. Това прави обучението подходящо за хора, които работят и искат да направят следващата стъпка в кариерата си. Практическият фокус на курса дава възможност и за компаниите да инвестират в развитието на служителите си. По този начин могат да постигнат надграждане на екипите с профилирани кадри, които да умеят да превеждат процесите в компанията на езика на цифрите. След това да трансформират и съхраняват данните, така че лесно да могат да се използват за анализ и моделиране.

Крайният срок за кандидатстване е 18 август през сайта на Академията. Желаещите трябва да подадат CV, мотивационни въпроси и онлайн тест, който оценява техническите умения за работа на кандидатите с Phyton и SQL – първата стъпка към кариерата на инженер по данни.

В края на обучението курсистите ще имат задълбочени познания в процесите по складиране и моделиране на данни (работа с ETL инструменти), програмиране с Python, разбиране в дълбочина на SQL, MongoDB, Git и др. Програмата е валидирана от водещи български и международни кoмпании като  Bosch, DXC, OfficeRND, Payhawk, Световната банка, UBS и др.

Трейнърският екип включва специалисти в областта с богат практически опит. Росен Ранков, Data & Analytics Manager, Mentormate, има над 10 години опит в управлението на големи обеми от данни, оптимизиране на бази данни, създаване на архитектури и мигриране към публични облачни доставчици. Курсистите ще имат и възможността да се запознаят и почерпят от опитa на гост лектори от компании като Световната банка, Coca-Cola, Coca-Cola Company, DХC.

„Тримесечното обучение Upskill Data Engineer идва като естествено продължение на Upskill Data Analyst – също нова програма, в която обявихме в края на 2023 г. И двете са обусловени от стремежа на Телерик Академия да отговори на нарастващото търсене от страна на бизнеса на специалисти по данни, чиято роля става все по-определяща и значима за растежа на компаниите. Разликата е, че при Upskill Data Engineer задълбочаваме в процесите за събиране, съхранение, обработка, извличане и визуализация на данни, така че кандидатите ще трябва да демонстрират практически опит в сферата на данните или познания по статистика, иконометрия, компютърни науки.“

Това споделя Александра Мечкова, главен изпълнителен директор на Телерик Академия.

За Телерик Академия

Обученията в Телерик Академия подпомагат кариерния старт на младши талант с програмите на Telerik Academy Alpha и кариерното развитие на професионалисти с опит с курсовете на Telerik Academy Upskill, както и  растежа и успеха на ИТ компаниите у нас. С общност от над 160 хил. души, Телерик Академия е една от най-успешните образователни организации в България.

Още  ИТ обучения тук