NASA Space Apps Challenge 2019 с 2067 проекта с отворен код

През Октомври 2019 г. се проведе най-голямото в света технологично състезание за разработване на проекти, които са в полза на живота на Земята и Космоса NASA Space Apps Challenge, в което България ще участва за седма година. Състезанието се проведе в над 200 локации по целия свят. В в България състезанието се проведе в София – Софийска Математичeска Гимназия, като бяха разработени 7 проекта, а участниците бяха 38. В Русе състезанието се проведе в Русенски университет „Ангел Кънчев“ и  бележи най-голям успех в България. Повече от половината бяха ученици, като по-голямата част от тях от МГ „Баба Тонка“ – гр. Русе. Участваха представители и от ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе, ОУ „Отец Паисий“ – Русе, АГ „Гео Милев“ – Русе и СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ – Русе. Активно се включиха и множество студенти от Русенския университет, както и студенти от Нов Български университет, Великотърновски университет и университета Falmouth University във Великобритания. В Бургас в Бургаски Свободен Университет участваха 23-ма участника, които разработиха 6 проекта.

Сред постиженията на състезанието в България са проектите inFrames (Русе)и Bit Robots (Русе), TGR (София), ELSYSERS (София),  DarkStarUnicorns (Бургас) и Kakutasu Games (Бургас).

inFrames с членове Николай Маринов (студент, 4-ти курс, специалност „Компютърни системи и технологии“ в РУ), Стефан Стефанов (студент, 1-ви курс, специалност „Информационни технологии“ в НБУ) и Диан Дончев (студент, 3-ти курс, специалност „Game Art“ в Falmouth University, Великобритания). Екипът работи по предизвикателството за оценка на лунни проби преди или по време на мисия. Целта е да се открият и върнат на Земята различни и важни, от научна гледна точка, обекти, а не проби от материали, които вече са добре изследвани. Състезателите предложиха нестандартно и оригинално решение – да се създаде симулация, която дава възможност да се апробират огромен брой различни сценарии за протичането на мисията. Това би спестило изключително много време и ресурси на учените и инженерите от NASA при разработването на реалните устройства. Резултатите от всяка симулация се натрупват в голяма база от данни, чийто анализ може съществено да допринесе за предварителното откриване на проблеми и грешки в планирането на мисиите, още преди те да са се осъществили. Приложението позволява за всеки лунен обект в симулацията да се въведат съответните физични и химични свойства, а у анализатора на роботизирания роувър да се заложат всички математически модели, необходими за анализа на намерените лунни проби. В допълнение, приложението предоставя изключително реалистична и детайлна графика.

Bit Robots с членове Вяра Симеонова (ученичка 8-ми клас в МГ „Баба Тонка“, Русе), Симеон Балтаджиев (студент, 1-ви курс, специалност „Компютърни системи и технологии“ в РУ), Йордан Ганев (студент, 1-ви курс, специалност „Софтуерно инженерство“ в РУ). Екипът работи по същото предизвикателство като inFrames – за оценка на лунни проби по време на мисия, с цел събиране само на важните, от научна гледна точка, материали и избягване на останалите. Състезателите предложиха система от автоматизирани роботи, които да откриват, изследват и събират лунни проби. Изследването на пробите се базира на спектрален анализ и се извършва от множество малки и енергоефективни „роботи-изследователи“. Те комуникират помежду си и с другите участници в системата чрез безжична мрежа. Ако робот-изследовател прецени, че даден материал е ценен, изпраща необходимата информация до базата или автономното управляващо звено за евентуален допълнителен анализ. Ако се прецени, че пробата наистина показва наличие на ценен (нов) ресурс, на съответната локация се изпраща голям и значително по-енергоемък „робот-миньор“, който да извлече материала и потвърди неговата стойност. Към Земята се изпращат само материалите, чиято значимост е потвърдена и на двете нива. Предложението представлява ефективен метод за изследване на голяма площ от Лунната повърхност при минимални разходи на ресурси.

Конкуренцията между най-добрите проекти бе висока. На глобалните финали от 2067 проекта НАСА класира 30, които са победители в 6 категории. Българските екипи продължават да се подготвят за следващото издание на NASA Space Apps Challenge 2020, за което са обявени датите, 2-4 Октомври.

Повече информация на: https://2019.spaceappschallenge.org/locations/