Буки.bg е новата платформа, която подкрепя образованието по дигитални науки и програмиране

Буки.bg дава достъп до 15 готови цялостни програми, разработени уроци и материали, които са създадени от образователните организации „Училищна Телерик Академия” и „Технократи”.  Новата образователна платформа подпомага училищата в България да могат по-лесно да предлагат на своите ученици нови програми и предмети по актуални теми като програмиране и дигитални науки.

Всички общински и държавни училища в страната могат да кандидатстват за безплатни училищни абонаменти за Буки.bg и да въведат нови образователни програми още през следващата учебна година. За целта училищата трябва да попълнят формуляр за кандидатстване до 26 април на сайта на проекта.

150 безплатни абонамента за училища в цяла България

Първите 150 училища, които попълнят формуляра, ще получат безплатен едногодишен абонамент, благодарение на дарители и партньори на „Училищна Телерик Академия” в цялата страна.

“Качественото учебно съдържание е ключово за подобряване на образованието и изисква постоянна адаптация, за да отговоря на нуждите на учителите и учениците. Често учителите нямат време и ресурси да създадат нови учебни материали и програми по актуални теми, които да отговорят на интересите на учениците. Затова създадохме Буки.bg”, споделиха Петър Шарков и Ивайло Бонев, изпълнителни директори на „Училищна Телерик Академия”.

Как Буки.bg помага на училищата и учениците

Буки.bg осигурява достъп на училищата до напълно разработени авторски образователни програми с фокус върху дигитална грамотност, зелени технологии, програмиране и ключови умения за успешна реализация на учениците. Програмите могат да бъдат въведени в училище като допълнение към общообразователните предмети, като факултативни и избираеми дисциплини или извънкласни дейности и занимания по интереси.

Платформата подкрепя училищата да използват новите програми като осигурява всички необходими материали и полезни насоки за учителите. През учебната 2024-2025 г. ще са достъпни 15 готови програми, подходящи за ученици от III до XII клас и училища с различни профили и специалности.

Програмите са разработени от експерти с опит като преподаватели и са провеждани в школи и училища в страната. Учителите споделят, че програмите са интересни и увлекателни за учениците, а материалите са добре подготвени и изискват минимална адаптация и усилия за преподаване.

Всички училища в община Бургас и в община Стара Загора ще имат пълен достъп до платформата Буки.bg от следващата учебна година. В Бургас Общината осигурява достъп до платформата като част от голям проект за повишаване дигиталната грамотност на учениците, а в Стара Загора инициативата е подкрепена отново от местната власт и дарители.

Още обучения по програмиране вижте тук