Безплатни обучения за Data Science и Internet of Things

Безплатни обучения за Data Science и Internet of Things предстоят по проект SEnDIng по програма Еразъм+. Проектът обхваща ИТ експерти от 3 държави – България, Гърция и Кипър.

Безплатни обучения за Data Science и Internet of Things

Организаторите информират, че е отворена е покана за набиране на заявки за участие в безплатните обучения по проекта. Тренингите са насочени към експерти, които работят в ИТ и технологични компании.

Периодът на провеждане е от ноември 2019 г. до  август 2020 г.

Тренингите ще обхванат 50 човека и са в 2 направления: Data Science и Internet of Things. Обученията ще се провеждат в няколко фази:

1) асинхронно онлайн обучение,

2) присъствено обучение,

3) практическо обучение на работното място, финален изпит за получаване на сертификат;

Допустимо е да се кандидатства от името на физически и юридически лица.

Крайният срок за регистрация е 30 септември 2019 г.

Виж какво работи ученият по данни/data scientist